Er det noe «Melhus-opprøret» burde ha lært oss, er at hvis vi skal lykkes med målet om nullvekst i privatbilismen, er vi nødt til å ta hensyn til flere enn de som reiser fra Tiller til Midtbyen innenfor vanlig kontortid, skriver Rødt-representanter i Trondheim.  Foto: Michael Schult Ulriksen

Rødt i Trondheim til AtB: Å kutte «ulønnsomme ruter» er å tenke kortsiktig

For å nå nullvekstmålet og at Trondheim skal bli en mer miljøvennlig by må flere privatbilister velge å reise kollektivt. Miljøpakken har mål om at Trondheim skal redusere klimagassutslippene med 80 prosent fra 1991-nivå i løpet av de neste elleve årene. Rådmannen anser det som en middels stor risiko at Trondheim ikke skal nå disse målene. Da bør man spørre seg hva som egentlig skal til for å få folk til å velge kollektivt? Det overraskende svaret er kanskje, ikke så veldig mye. Det er en ny bevissthet rundt dette med miljøet, og de aller fleste er villig til å reise miljøvennlig, men i det lange løp kan man ikke basere utslippsreduksjonen på idealistiske enkeltindividers offervilje.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Mange opplever det å bytte fra privatbil til å reise kollektivt som noe positivt. Når bussen først kommer er den varm og god, og man kan gjøre andre ting mens man reiser. Noen jobber andre underholdes av mobiltelefonen eller en bok. Å ha et månedskort vil for de fleste være billigere enn utgiftene til det å eie bil. Å ha både månedskort og eie bil det dyreste alternativet. Har man bil må man bruke den for at den skal være «lønnsom». Det er derfor viktig at kollektivtilbudet fungerer som en fullgod erstatning for bil, eller i alle fall så nært man kommer.

Trondheim kommune har en stor andel av ansatte i offentlig helseomsorg, hvor de fleste jobber turnus. Helsefagsarbeidere og andre med ubekvem arbeidstid trenger et bredt kollektivtilbud – også i helgene. I dag greier ikke AtB å møte denne etterspørselen. Mange opplever fulle busser og sjeldne avganger i helgene, spesielt på morgenen. Det fører til at mange sykepleiere og andre helsearbeidere som jobber natt eller skal starte tidlig blir avhengig av bil. Vi har hørt om de som har gått så langt at de overnatter på jobben mellom vakter på lørdags ettermiddag og søndags morgen. Da strekker man seg langt for å kunne fortsette å reise miljøvennlig. Den slags idealisme kan man nok ikke forvente at er bærekraftig i lengden. Hvis man så først går til anskaffelse av bil, på grunn av disse vaktene på søndagsmorgenen, da er det naturlig kjører man bil til de andre vaktene også.

LES OGSÅ: Slik skal Trondheim nå klimamålene

Er det noe «Melhus-opprøret» burde ha lært oss, er at hvis vi skal lykkes med målet om nullvekst i privatbilismen, er vi nødt til å ta hensyn til flere enn de som reiser fra Tiller til Midtbyen innenfor vanlig kontortid. Hvis ikke AtB klarer å møte disse behovene på rutene som har litt mindre trafikk, så er det uunngåelige resultatet at vil flere begynne å kjøre bil. En buss med få mennesker virker lett å kutte, men man risikerer å miste hundrevis av reiser på hver tapt kunde. Å kutte «ulønnsomme ruter» er et resultatet av å tenke kortsiktig gevinst fremfor viktige samfunnsbehov. Om Trondheim skal lykkes med de store og viktige miljømålene skissert av rådmannen i 2023, må AtB løfte blikket og se det store bildet. De må lykkes med å tilby reiser også på de steder og til de tider folk ikke reiser mest. Det må finnes et tilbud før folk kan benytte seg av det, over tid vil kanskje også disse rutene bli lønnsomme.

LES OGSÅ: Vi drukner i plast

Når man velger buss fremfor bil, så gjør man seg avhengig av bussen. Rødt kommer til å stille forslag om at bussrutene skal utbedres med tanke på helge- og nattarbeidere. Dette er mennesker som nødvendigvis må forflytte seg fra A til B for å komme på jobb, og vi foretrekker at de gjør det med AtB. Det forutsetter selvsagt at det finnes et tilbud til dem.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter