Fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til ordinært vergemål, skriver Fylkesmannen i dette debattinnlegget. Faksimilen er fra leserinnlegget som startet debatten. Det er lest mer enn 230 000 ganger på adressa.no.   Foto: Faksimile Adresseavisen

Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke lenger kan det selv? Skriv en fremtidsfullmakt

Ønsker du selv å bestemme hva som skal skje med dine verdier og hvem som skal ivareta dine interesser når du ikke lenger er i stand til det? Ved å opprette en fremtidsfullmakt er det du som bestemmer. Med en slik fullmakt kan du bestemme hva som skal skje med dine verdier og interesser i fremtiden. Fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til ordinært vergemål.

Lise Værdal 

Line Moe 

Børge Bloch 

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Hva er en fremtidsfullmakt? Du bestemmer selv hvor omfattende fullmakten skal være. Fremtidsfullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold. Økonomiske forhold kan handle om hvem som skal betale regningene dine, hvem som kan inngå økonomiske avtaler på vegne av deg eller hvordan utdeling av forskudd på arv eller gaver skal skje. Personlige forhold kan handle om hvem som skal representere deg i møte med offentlig myndighet, for eksempel om du vil klage på et vedtak eller se til at du får den bistanden du har krav på.

Poenget er at du nå, mens du ennå er frisk og rask, selv kan bestemme hvem du ønsker skal ivareta dine interesser.

LES OGSÅ: Husk å skrive fremtidsfullmakt mens det ennå er tid

Hvem kan skrive en fremtidsfullmakt? Du må være over 18 år og forstå fullmaktens betydning. Det betyr at du må skrive fullmakten når du er frisk. For at en fremtidsfullmakt skal være gyldig slår vergemålsloven fast at noen bestemte vilkår må være oppfylt.

For det første må fullmakten være skriftlig og undertegnet av deg som oppretter den. Det må fremgå klart at den skal få virkning i fremtiden. I tillegg må du ha to vitner over 18 år som bekrefter at du frivillig har opprettet den. Vitnene må være tilstede sammen med deg når du signerer.

LES OGSÅ: 3500 har verge i Trøndelag. Slik er reglene

Fylkesmannen har ikke mulighet til å forhåndsgodkjenne en fremtidsfullmakt. Som fullmaktsgiver bærer du selv risikoen for at den dekker fremtidige behov eller ønske om bistand – og om fremtidsfullmakten er gyldig opprettet. Er du usikker på hva din fremtidsfullmakt bør eller kan inneholde anbefaler vi at du tar kontakt med advokat.
Advokaten vil også kunne forklare hvordan du skal gå frem for å opprette en fremtidsfullmakt.

Det er viktig å legge merke til at en framtidsfullmakt ikke vil være gyldig om ikke kravene til opprettelsen av en fremtidsfullmakt er fulgt. Vi anbefaler at du leser informasjonen om framtidsfullmakt som ligger på Fylkesmannens hjemmeside (ekstern lenke).

LES OGSÅ: Helsen til foreldrene mine blir dårligere. Har de rett til hjemmesykepleie eller sykehjem?

Oppbevaring av fremtidsfullmakten. Det eksisterer ingen oppbevaringsordninger for fremtidsfullmakter. De skal ikke sendes inn til Fylkesmannen eller annen myndighet når de er opprettet. Du bør derfor sørge for at du oppbevarer din fremtidsfullmakt på en forsvarlig måte, f.eks. i en safe eller lignende. Fullmektigen, altså den som skal ivareta dine interesser, bør informeres om opprettelsen og hvor fullmakten er oppbevart.

Når trer fremtidsfullmakten i kraft? En fremtidsfullmakt trer i kraft når fullmaktsgiver, du som har skrevet den, er blitt for syk eller for dement til å ivareta dine egne interesser.

Noen ganger kan for eksempel banker eller Kartverket kreve at Fylkesmannen stadfester framtidsfullmakten. En stadfestelse betyr at Fylkesmannen sjekker om lovens vilkår i den aktuelle fremtidsfullmakten er oppfylt. En slik stadfestelse kan kun skje nå framtidsfullmakten er trådt i kraft.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter