Foto: Illustrasjonsbilde

Peder Martin Lysestøl (Rødt) svarer på innlegg om boligpolitikk: Ap kan ikke skylde på Høyre

Jeg er helt enig med Trine Reitan i Verdal Ap at boligpolitikken etter krigen var en stor suksess, takket være ei Ap-regjering som hadde oppbygging av velferdsstaten som mål. De viktigste årsakene til suksessen var opprettingen av en sterk statlig Husbank og en godt organisert Boligkooperasjon.

Det er derfor svært beklagelig at denne suksesshistorien ble avskaffet, og at mange i dag ikke greier å skaffe seg bolig eller er gjeldsslaver av privatbanker. Nå som kritikken mot nedbyggingen av velferdsstaten øker, er det selvsagt lurt av Ap-politikere å gjenta myten om at nedbyggingen skyldes partiet Høyre. Problemet er bare at dette ikke stemmer.

LES BAKGRUNN: Ap trenger en mer aktiv boligpolitikk

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Peder Martin Lysestøl   Foto: Ivar Mølsknes

Avskaffingen av den sosiale boligpolitikken startet ikke med Willoch regjeringen i 1981. Starten kom med regjeringen Nordli, som i det framlagte Langtidsprogrammet i 1977, erklærte at «politikken må legges om». Den økonomiske politikken måtte liberaliseres. Det første tiltaket var at lavrentepolitikken ble oppgitt og bankene fikk større frihet til selv å fastlegge renten og bestemme utlånspolitikken. Gradvis fikk vi en kraftig øking i boligrentene.

LES OGSÅ: Mari Holm Lønseth (H) svarer Trine Reitan (Ap): Bolighjelp uten å ødelegge markedet

Den nye kredittpolitikken la grunnlaget for at privatbankene etter hvert overtok finansieringen av boligbyggingen. Willoch roste seinere Ap-regjeringa for dette, og fortsatte liberaliseringen med å tillate oppløsning av borettslagene. Nedbyggingen av velferdsordningene har siden skjedd på område etter område, vekselvis av Ap og Høyre-regjeringer. Flere av de mest alvorlige nedskjæringene og omleggingene har Ap ansvaret for, som Skattereformen i 1987 og Pensjonsreformen fra 2011. Det er denne nyliberale politikken vi må samles om å slå tilbake. Det er fint at Ap-politikere som Trine Reitan også vil bli med på dette.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter