I dag føler jeg meg heldig som fikk denne hjelpen, når jeg ser at de som kan komme etter meg muligens ikke får samme tilbud, skriver Catrine Næss i dette innlegget.  Foto: Rune Petter Ness

Jeg har vært heldig. Nå kan jeg delta i livet igjen

«Med egne ord»: Denne uken ble Catrine Næss intervjuet i Adresseavisen, fordi hun og andre frykter det unike fagmiljøet ved Nidaros DPS vil bli rasert. Hver uke ber Adresseavisen folk som har vært i medias søkelys, om å fortelle om saken «med egne ord». Her er Næss’ debattinnlegg:

Den 26. september ble Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO) orientert om innholdet i oppdraget fra Helse Midt-Norge. Umiddelbart var det tilsynelatende gode nyheter: Helse Midt-Norge ønsker, og ba om, videre drift av tilbudet Regional enhet for traumebehandling (REFT) i prosjektets varighet, tre år. Samtidig som de sier at de ønsker at tilbudet skal fortsette, blir særfinansieringen tatt bort.

LES HELE SAKEN OM NIDAROS DPS.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

LMSO ser med stor bekymring på at særfinansieringen fjernes, uten en tydelig kommunisert plan for økonomisk ansvar videre. Dette er av landsdekkende betydning fordi det kun finnes to slike helhetlige tilbud i landet: Modum Bad og REFT. Begge steder har lange ventelister og har tatt inn fra hele landet. Hvor lenge er det forsvarlig å skulle stå på venteliste for å få behandling man har krav på? Hvis REFT legges ned, er det kun Modum Bad igjen, og de fleste traumepasienter vet at nåløyet for å komme inn i behandling per dags dato er større enn hva vi ønsker.

For å kunne søkes inn i behandling til REFT, skal brukeren ha prøvd annen behandling uten bedring. Dette vil si at brukerne som behandles hos REFT ikke fikk god nok hjelp av andre tjenester og at brukerne ikke hadde blitt bedre uten REFTs kunnskap og behandling.

LES OGSÅ: Jeg føler meg håpløs og ubetydelig i møte med fagfolka

Selv hadde jeg gått flere år i behandling, uten at jeg opplevde den bedringen som jeg ønsket. Behandlerne jeg har møtt, har alle ønsket å hjelpe, men først når jeg kom inn i REFT begynte den varige bedringen å komme. I dag føler jeg meg heldig som fikk denne hjelpen, når jeg ser at de som kan komme etter meg muligens ikke får samme tilbud.

Diagnosen kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er nå på vei inn i diagnosemanualen ICD-11, og med det kommer også kravet til hjelp til denne pasientgruppen. Dette har allerede St. Olav i tilbudet ved REFT, og drifter i så måte et visjonært tilbud med høy kompetanse. Tilbudet har hatt høy pasienttilfredshet, behandlingskvaliteten har vært god og brukermedvirkning en selvfølge. Hvis REFT legges ned, og traumepasienter spres for alle vinder, blir LMSO sin jobb som formidler av brukerstemmen bortimot umulig. Da forsvinner også reelt samarbeid og deltagelse for brukeren i utvikling av tilbudet de skal ha.

LES DEBATTINNLEGGET: Hei du din feiging! Ja, du ja, som skriver anonyme hatmeldinger til jenta mi

REFT består av flere instanser samlet under ett tak: Poliklinikk, døgnbehandling og forskning, som sammen utgjør et unikt fagmiljø. Her utvikles oppdatert kunnskap om traumer og behandlingsmuligheter. Dette er av de mange årsakene til at det er så viktig at tilbudet videreføres i sin helhet. Lokalt, regionalt og nasjonalt vil konsekvensene være et dårligere behandlingstilbud til pasientgruppen. Man vil også miste et potent fagmiljø som har opparbeidet seg unik kompetanse på feltet. Muligheten til tilstrekkelig behandling vil i realiteten være borte, all den tid det siste spesialiserte tilbudet til traumeutsatte har venteliste på over to år. Brukerne skal måtte slippe å se tilbudet sitt bli lagt ned bit for bit, vi fortjener å ha et godt tilbud!

Jeg er svært takknemlig for at jeg har fått mulighet til et så godt poliklinisk tilbud som REFT har, slik at jeg nå har mulighet for å delta i livet igjen. Traumer kan ha stor innvirkning på fungering i hverdagen, men REFT har mulighet til å gi brukere økt livskvalitet.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.