Adresseavisen besøkte Endre Ugedal (t.h.) og Roy Ugedal ved et småkraftverk i Åfjord tidligere i år. Kraftskatteutvalgets forslag vil sette grønn næringsutvikling i distriktene i revers, skriver de tre innleggsforfatterne.  Foto: Gunnar Okstad

Forslaget fremstår som en helt teoretisk skrivebordsøvelse - distriktene taper

Småkraften har blitt en viktig og grønn distriktsnæring der mange familier har bygget grønn kompetanse og fornybar energi. Nå vil et utvalg sette hele utviklingen i revers.

Med bratte fjell og store nedbørsmengder har Norge naturgitte muligheter for produksjon av småkraft. Bransjen er i dag en drivkraft for grønn næringsutvikling. Slik vi i tidligere tiår brukte små vassdrag til kvernhus, sager og lokale elektrisitetsverk, utnytter vi nå den samme rene kraften til å skape grønn elektrisitet. En kompetent ny generasjon kraftverksmennesker har vokst frem – fra utvikling til forvaltning. Ikke minst som leverandører til alt fra elektronikk og mekanikk til bygg og anlegg.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

I 2014 bedret Solberg-regjeringen rammevilkårene for småkraften. Det har bidratt til å legge til rette for en positiv utvikling i næringen. Nå har kraftskatteutvalget foreslått en 180 graders kuvending med innføring av en ekstra overskuddsuavhengig skatt på 39 prosent: grunnrenteskatten. Dette er foreslått på en næring som allerede skattlegges hardere enn annet næringsliv. Næringen betaler nemlig allerede mellom 30 prosent og 60 prosent skatt. Ytterligere 39 prosent skatt blir da naturligvis vanskelig. Dersom forslaget blir gjennomført, blir konsekvensene dramatiske for utviklingen av grønne verdier som hele landet er avhengige av for å lykkes med det grønne skiftet.

LES OGSÅ: Slik skal Trondheim nå klimamålene

LES OGSÅ: Rekord-dyr strøm kan bli enda dyrere

Investeringer i småkraften er generasjonsinvesteringer. Den som investerer med så langt perspektiv er helt avhengig av stabile rammevilkår. Dette har vært Norges styrke. Går man tilbake på rammevilkår som har fungert, vil familiene og investorene som taper på endrede vilkår forbli historiske sannhetsvitner om manglende forutsigbarhet og troverdighet i norsk fornybar politikk.

Klimautfordringene er globale, men investeringene i fornybar energi gjøres lokalt. Småkraften er bygget opp ved at eierskapet til naturressursen forblir hos lokale grunneiere. Det sikrer at store deler av verdiskapningen blir igjen lokalt, uavhengig av hvem som bygger, finansierer eller eier selve kraftverket. Kraftskatteutvalget forslag betyr at mye av verdiskapningen over tid tas fra lokale grunneiere og overføres til staten. De som har satset og bygget inntektsgrunnlag av egen eiendom vil tape. Forslaget er i praksis en distriktsskatt som resulterer i at ulempene forblir lokale, mens verdiene forsvinner.

LES OGSÅ: De gleder seg over høye strømpriser

Sanderud-utvalget viser manglende bransjeinnsikt. Et småkraftverk kan se flott ut på tegnebrettet til en konsulent, men man må bruke tid i terrenget og snakke med de som bor rundt elvene for å være sikker på at småkraftverket vil fungere i praksis. Kraftskatteutvalget burde ha lært av bransjens metode. I løpet av året kraftskatteutvalget har arbeidet fikk småkraftbransjen til sammen 10 minutter (!) for å forklare hvordan vår bransje fungerer. Rapporten vurderer ikke hvordan bransjen leier naturressursen fra lokale eiere eller hvordan den finansierer utbyggingene. Utvalget har ikke vurdert hva slags finansiell avkastning bransjen har og at småkraften (uten grunnrenteskatt) i fire av de siste fem årene har lavere avkastning etter skatt enn storkraften har (med grunnrenteskatt). Utvalget kan ikke engang ha vurdert hva slags praktisk effekt forslaget vil ha på bransjen om det blir innført. Det henger ikke på greip når utvalget frister med 850 millioner i økt skatteproveny til staten, samtidig som de 215 selskapene som utgjør den uavhengige småkraftbransjen hadde samlet overskudd på 200 millioner i rekordåret 2018. Forslaget fremstår da som en helt teoretisk skrivebordsøvelse.

LES OGSÅ: Statnett: - Vind- og vannkraft kan erstatte fossil energi

Kraftskatteutvalgets forslag vil sette grønn næringsutvikling i distriktene i revers. Utvalget mener nok selv at deres skrivebordsteori fører til mer fornybar energi og større kake. Vi som kjenner bransjen og virkeligheten vet at effekten blir den motsatte – kaken blir mindre fordi investeringer i fornybar energi uteblir.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.