Ditt svar i Adresseavisen var ikke tillitsskapende, tvert imot. Det frarøver oss håpet om at dere har forstått hvor mye det haster, skriver fastlegene i Trønderoppgjøret. 

Trønderopprøret svarer helseministeren: Pasientkrisen er ditt ansvar

I ditt svar i Adresseavisen konstruerer du en konflikt mellom bygd og by. Dette fremstår som et halmstrå.

Situasjonen er nå så alvorlig at vi snakker om en pasientkrise. Hvis folket mister fastlegen sin vil det ha negativ innvirkning på folkehelse og samfunnsøkonomi. Aller mest vil det gå ut over pasienter med kroniske og sammensatte lidelser, med traumer og behov for langsiktig oppfølging. Menneskene med historier som ikke lar seg gjenfortelle hver gang de møter en tilfeldig drop-in-lege. Hvem skal ta vare på disse når fastlegene er borte: Kostbare helprivate engangsleger? Videoleger? Kommunen? Apotekene? Forsikringsselskapene? Internett?

LES INNLEGGET SOM STARTET DEBATTEN: Kjære Erna Solberg

LES SVARET FRA BENT HØIE: Vi må gi fastlegene mer tid til pasientene. Men tid er mer enn penger

I ditt svar i Adresseavisen konstruerer du en konflikt mellom bygd og by, med de samme pasientene som innsats. Du hevder at opprettelse av mange nye fastlegestillinger i løpet av kort tid, kan forsterke problemene og føre til økte rekrutteringsvansker i distrikt. Dette fremstår som et halmstrå; i rapporten du refererer til finnes overhodet ingen vitenskapelig dekning for denne påstanden.

Forskning viser at noe av det viktigste for å rekruttere fastleger til arbeid i distrikt handler om det å ha familie og tilhørighet til bygda, og å ha praktisk erfaring fra medisinsk arbeid i distrikt (Gaski et al., 2018). Andre viktige faktorer for å beholde unge leger i distriktene er muligheten til å styre arbeidstid, faglig utvikling og det å ha et faglig fellesskap (Holte et al., 2015). Ditt argument for å utsette satsingen fremstår derfor uforståelig. Det finnes derimot gode argument for å handle nå.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Vi vet at en sterk primærhelsetjeneste som sikrer lik rett til helsetjenester er avgjørende for den generelle helsetilstanden i folket. Kontinuiteten har betydelige gevinster: Blant annet reduseres antall sykemeldinger og innleggelser i sykehus. En fast lege over tid øker sannsynligheten for at pasienter får oppdaget og behandlet alvorlig sykdom til rett tid, med bedre mulighet for overlevelse. Den manglende satsingen på primærhelsetjenesten på din vakt vil derfor, naturlig nok, ha store konsekvenser for folkehelsen.

Som helseminister er du fastlegenes øverste leder. Du er også pasientenes viktigste advokat. Vi forventer at du tar ansvar og at du lytter. Vi forventer kunnskapsbaserte vurderinger, som gir nødvendig håp og viser handlekraft. Dette er egenskaper som vil skape tillit, og gi tiltro til at nødvendige endringer vil bli gjennomført. Ditt svar i Adresseavisen var ikke tillitsskapende, tvert imot. Det frarøver oss håpet om at dere har forstått hastegraden.

LES BAKGRUNN: - Dette er en hån mot fastlegene

Vi foreslår at helseministeren løfter diskusjonen til et nytt nivå, der vi lar tiltakene være basert på forskning, og der de som vet hvor skoen trykker blir hørt. Vi har et felles mål; å skape en solid og bærekraftig helsetjeneste som sikrer god helse for hele befolkningen, uavhengig av lommebok og geografi.

Det er snakk om milliarder. En investering som kan sikre trygghet, god helse og sunn helseøkonomi for kommende generasjoner. Spørsmålet er bare hvor lenge det tar før realiteten synker inn.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.