Helseinstitusjonen Trondhjems hospital har blant annet livsgledehage, pub, høner, butikk og kafé i bakgården på Kalvskinnet. Bildet viser frivillige Rolf Rolfsen. I dette innlegget svarer Trondhjems hospital Norsk Sykepleierforbund.  Foto: Mariann Dybdahl

Trondhjems Hospital svarer på kronikk om ideelle stiftelser: Sykepleierforbundet feilinformerer

I en kronikk i avisen 22. oktober kommer hovedtillitsvalgt Ingrid Berg Selfjord i Norsk Sykepleierforbund med en rekke kritiske uttalelser om ideelle organisasjoner og stiftelser som drivere av helse- og omsorgstjenester. Kronikken bærer preg av manglende kjennskap til ideell sektor og er historieløs.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Ideell sektor har alltid vært en viktig samarbeidspartner for offentlig sektor i utviklingen og drift av helse- og omsorgstjenester. Bare tenk på hvilken innsats f.eks. Norske Kvinners Sanitetsforening, Røde Kors og Diakonhjemmet har gjort for helse- og omsorgstjenester i Norge og utdanning av helsepersonell. I Trondheim har Stiftelsen Trondhjems Hospital vært en viktig bidragsyter helt siden 1277. En viktig del av arbeidet alle disse organisasjonene har drevet og fortsatt driver, er også basert på frivillig innsats og er et supplement til de offentlige tjenestene.

LES HELE KRONIKKEN Delta, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Norsk Sykepleierforbund her

Selfjord hevder at ideelle aktører mangler seriøsitet i både helsetjenester og arbeidsgiveransvar. I Trondheim har alle vi som er ideelle drivere av helse- og omsorgstjenester, driftsavtaler med kommunen. I driftsavtalen stilles det krav til kvalitet, tariffavtale og pensjonsordninger. Alle dagens ideelle drivere av sykehjem er medlemmer i arbeidsgiverorganisasjonen Virke, og tariffavtalene er lik tariffavtalen kommunene har i KS. I en eventuell konflikt stilles det samme krav om forsvarlig drift som det er i KS.

Som ideell stiftelse har Trondhjems Hospital et hovedformål, og det er å drive omsorgstjenester. I en ideell stiftelse er det ingen som skal ha utbytte, alt blir brukt for å tjene vårt formål - å drive gode omsorgstjenester. Trondhjems Hospital ønsker å være i forkant i utviklingen av gode omsorgstjenester og samarbeider godt med resten av kommunens omsorgstjenester hvor vi lærer av hverandre. Vi opplever også stor anerkjennelse og et godt samarbeid med politisk og administrativt nivå i kommunen. Vi deltar i utdanningen av helsepersonell på lik linje med de offentlige institusjonene. Beskrivelsen fra de tillitsvalgte stemmer overhodet ikke med virkeligheten.

LES OGSÅ: Norsk sykepleierforbund om budsjettforslag: Uforsvarlig og urimelig av rådmannen

Trondhjems Hospital er opptatt av faglig kvalitet på de tjenester vi tilbyr. Det er aldri aktuelt å erstatte fagpersonell med frivillige, men de frivillige er et fantastisk supplement til fagfolkene og gjør en stor innsats for å gjøre hverdagen for våre brukere rikere sosialt og trivselsmessig.

Vi beklager at Norsk Sykepleierforbunds representant feilinformerer og advarer sine medlemmer mot å ta arbeid i ideelle stiftelser og ikke ser forskjellen mellom kommersielle drivere og ideelle stiftelser/organisasjoner.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.