Restavfall fra flere kommuner går til forbrenningsanlegget i Trondheim og sørger for pluss i klimaregnskapet, mener innleggsforfatteren.  Foto: Kim Nygård

Trondheim kutter andre kommuners utslipp

På Heimdal er det bare litt over halvparten av avfallet som forbrennes som kommer fra Trondheim.

Det er ikke Statkraft Varmes avfallsforbrenningsanlegg som er utslippsverstingen i Trondheim. Det er det forbrukere som deg og meg som er.

Adresseavisens Harry Tiller mener Trondheim må erklære klimakrise, fordi det haster å få gjort noe med byens klimagassutslipp. Det har han rett i, det er alvor nå.

LES OGSÅ: Slik skal Trondheim nå klimamålene

Likevel; også i krisetider er det er viktig at kriseforståelsen er basert på riktige fakta. Tiller viser til at energiforsyningen står for 28 prosent av Trondheims utslipp og utnevner Statkrafts avfallsforbrenningsanlegg til «en soleklar versting». Det er feil. Sannheten er at anlegget på Heimdal rent faktisk kutter utslipp – og ikke bare Trondheims egne. I tillegg er ikke forbrenningen først og fremst energiproduksjon.

Noen husker kanskje den tiden restavfall ble kjørt på søppeldynger? Det innførte Norge et forbud mot i 2009, slik at alt biologisk nedbrytbart restavfall isteden må sendes til forbrenning. Grunnen er at forbrenning av avfallet faktisk kutter utslippene med tre fjerdedeler sammenlignet med om restavfallet var blitt lagt på dynga. Dette kjente man til også da bystyret i Trondheim var framsynte og vedtok å bygge avfallsforbrenningsanlegg allerede i 1982.

LES OGSÅ: Søppel gir grønn varme

Det er imidlertid bare et fåtall av norske kommuner som har bygd egne forbrenningsanlegg. I de aller fleste kommuner kjøres derfor restavfallet til anlegg i kommuner som Trondheim – eller til anlegg i Sverige. Men utslippet fra avfallet blir ikke borte, selv om det forbrennes utenfor kommunegrensa og dermed forsvinner fra det kommunale klimagassregnskapet. Utslippet eksporteres bare til et annet sted. På Heimdal er det bare litt over halvparten av avfallet som forbrennes som kommer fra Trondheim.

Trygve Mellvang-Berg 

Skal utslippene fra avfallsforbrenningen kuttes, må forbrukere som deg og meg og næringslivet gjøre noe for å redusere de enorme mengdene restavfall vi kvitter oss med. Det innebærer en total omveltning av dagens lineære forbrukssamfunn og overgang til en sirkulær økonomi. Det er mange ressurser i restavfallet som sendes til forbrenning i Trondheim, som isteden burde blitt materialgjenvunnet. På samme måte som at det er mange gjenbrukbare ting som ikke burde blitt til søppel.

LES OGSÅ: Søppeleksport truer fjernvarme

Men også i en sirkulær økonomi vil det være restavfall som ikke bør eller kan materialgjenvinnes – og isteden må forbrennes og gjenvinnes til energi. Den framtiden er allerede Trondheim godt rigget for, med et velfungerende fjernvarmenett som skaper verdier av spillvarmen fra den lovpålagte avfallsforbrenningen.

Spillvarmen fra anlegget på Heimdal er grunnlasten i et urbant energisystem som gir Trondheim mange muligheter framover. Først og fremst avlaster fjernvarmen strømnettet med oppvarmingseffekt og gir bedre plass i nettet til elektrifisering av transporten i byen. Men fjernvarmen kan også brukes til andre ting, som for eksempel å erstatte fossil energi som i dag brukes til å varme og tørke uferdige bygg på byens byggeplasser. Eller å både levere og ta imot energi fra industribedrifter som Rockwool på Leangen, en bedrift som på den måten kutter egne utslipp.

Trondheim bør være stolt av sitt forbrenningsanlegg, som bidrar til at utslippene fra norsk restavfall er lavere enn de ellers ville vært. Får Norge på plass karbonfangst og lagring, kan anlegget bli et enda større karbonsluk enn det er i dag. Samtidig øker ifølge SBB avfallsmengdene i Norge, og gjenvinningen går ned. Men det er det ikke Statkraft Varme, men du og jeg, som kan gjøre noe med.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.