Det etterlatte inntrykket av mine uttalelser blir derfor feil, skriver Anne Lindboe.  Foto: Marthe Hårstad

Anne Lindboe svarer kommentator Kari Hovde om barnehage: Skandalen er å spare penger på barnehagebarn med spesielle behov

Jeg har aldri brukt ordet «skandaløst» om at kommunale barnehager er foreslått stengt tre uker om sommeren. Derfor er det beklagelig at mine uttalelser oppfattes slik. Kari Hovde i Adresseavisen refererer fra et intervju med meg når hun kommenterer rådmannens planer om å utvide sommerstengingen av kommunale barnehager i Trondheim: «Nå frykter Private Barnehagers Landsforbund (PBL) at stengingen også betyr at de private får mindre tilskudd. Det kan i neste rekke tvinge de private til å stenge om sommeren. PBL-direktør Anne Lindboe omtaler forslaget til rådmannen som «skandaløst».

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Beklageligvis har kommentatoren slått sammen to ulike resonnementer fra intervjuet. Det etterlatte inntrykket av mine uttalelser blir derfor feil. Bakgrunnen for saken er at rådmannen i Trondheim har lagt frem et forslag til handlings- og økonomiplan for perioden 2020-2023. Der går det frem at kommunen planlegger flere kutt i barnehagesektoren som jeg mener er kritikkverdige.

LES OGSÅ: Har ikke små barn rett på tre ukers sammenhengende fri?

Hovedinntrykket er at Trondheim kommune tilsynelatende forsøker å sabotere den nasjonale bemanningsnormen. Dette gjør den ved å oppfylle normen på papiret, men i realiteten ikke styrke bemanningen i barnehagene i tråd med intensjonen. Et par eksempler:

  • Kommunen kutter i vikarbruken med 37,3 millioner kroner over fire år - og tapper dermed bemanningsressurser fra barnehagene for å styrke bemanningen i de samme barnehagene.
  • Kommunen planlegger de neste fire årene å kutte 22,9 millioner kroner i midler øremerket barn med behov for spesiell tilrettelegging. Tilbudet til disse sårbare barna skal i større grad dekkes innenfor det ordinære tilbudet, ifølge rådmannen.

LES MER fra Ordet Fritt: For noen barn kan feriestengt barnehage oppleves som lange uker uten rutiner

I tillegg foreslår rådmannen altså blant annet å øke sommerstengingen i kommunale barnehager fra to til tre uker.

12. oktober skrev Adresseavisen om kuttene, men vinklet på sommerstengingen. I artikkelen ble jeg blant annet sitert på hvordan økt sommerstenging i kommunale barnehager vil kunne tvinge frem tilsvarende tiltak i private barnehager.

I intervjuet sa jeg dessuten at helheten i budsjettforslaget er veldig alvorlig og at kuttet i bevilgningene til barn med spesielle behov er det aller groveste. Det var i denne siste sammenhengen jeg brukte ordet «skandaløst».

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.