Dette er noen av barna som står bak brevet: Dli Miran, Yanwen Zhu, Farees Aymaan, Valentin Kampfer, Leo Idicula, Anton Bostad Hérail, Wakana Kifune, Elpi Boon, Ingrid Irving, Gloria Anglo, Chloe Branlat, Fillip Yttervik, August Dyrendahl, Anders Johan Rønners, Lucas Muthanna, Chisom Aronu og Sebastian Montoya. Ikke tilstede: Daniella Jiminez, Emilia Iakovlieva og Nina Pavlova.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Brev fra en 3. klasse til politikerne i Trondheim, Trøndelag og hele landet: Vi er bekymret for hva som vil skje i fremtiden

Kjære politikere

Vår planet ødelegges. Vi må passe på at jordkloden ikke blir for varm. Vi er bekymret for hva som vil skje i fremtiden og at planeten blir varmere. Isen smelter. Varmere luft smelter isbreer, det gjør at havnivået øker og det forandrer klimaet rundt hele kloden.

Det er flom mange steder. CO2 forandrer klimaet. Det ødelegger atmosfæren. Vi må kutte ned på hvor mye CO2 som slippes ut. En mulig løsning er å renske lufta. Det er flere skogbranner nå på grunn av klimaendringer. Vi får mindre oksygen når for mye skog og planter brenner opp og dør.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Politikere må tenke mer på fremtiden og lage bedre lover og regler for å ta var på vår skog. Våre økosystemer blir mindre fordi skogene blir mindre. Hvis folk fortsetter å kutte ned trær, så kan regnskogen bli til en ørken. Dyr mister sine områder. Dyr kan bli utryddet. Vi burde beskytte flere dyr som er utryddelsestruet. Insekter og dyr dør. Dyr som lever på bakken, dør. Fugler som lever i trærne, må ned på bakken, hvor rovdyrene befinner seg. Dette er en trussel for dyr som ara-papegøyer og andre papegøyer. Dyrene trenger planter og trær for å leve, og dyr trenger andre dur for å leve.

Biene pollinerer det meste av våre grønnsaker, og dersom biene forsvinner, får vi ikke nok grønnsaker og frukt for å spise. Vi henger sammen med alt annet i vår verden. Vi må passe på planeten vår. Det er mye plastforsøpling i havet og på land.

Brevskriverne fra Trondheim International School.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Kjære politikere, vær så snill å stoppe dette. Dersom det fortsetter slik, blir det ikke lengre mulig å leve på planeten. Fremtiden blir forferdelig for oss og for dere. Vi tror at dere ønsker en god fremtid og at dere vil ha en bra planet. Alle er ansvarlige for det, og hvis vi jobber sammen, kan vi gjøre jorda til et bedre sted enn det er nå.

Om brevet: Brevet er skrevet av 3.-klassinger ved Trondheim International School, det vil si 7-8-åringer. De ble inspirert av Greta Thunbergs tale for FN I New York nylig. Brevet ble skrevet på engelsk, Adresseavisen har oversatt det til norsk. Brevet er skrevet av: Wakana Kifune, Elpi Boon, Leo Idicula, August Dyrendahl, Fillip Yttervik, Daniella Jiminez, Sebastian Montoya, Valentin Kampfer, Yanwen Zhu, Dli Miran, Ingrid Irving, Anders Johan Rønners, Anton Bostad Hérail, Gloria Anglo, Emilia Iakovlieva, Chisom Aronu, Chloe Branlat, Lucas Muthanna, Farees Aymaan og Nina Pavlova.

English version:

Dear politicians,

Our planet is getting ruined. We have to watch out that the Earth is not getting too warm. We are worried about what will happen in the future and that the Earth is getting warmer. The ice is melting. Warmer air melts glaciers, raises sea levels and changes the climate all around the world.

There are lots of floods. Carbon dioxide is changing the climate. It ruins the atmosphere. We should cut down the amount of carbon dioxide. A possible solution could be to clean the air. There are more wildfires happening in the world because of the climate. More forests are burning down. We can have less oxygen when we burn too many forests and too many plants die.

Politicians need to think more about the future and make better rules to take care of the forest. Our ecosystems are getting smaller because our forests are getting smaller. If people continue to cut down trees, the rainforest can change into a desert. Animals are losing their habitats. Animals could go extinct. We should protect more animals that are endangered. Insects and animals are dying. Animals who are living in the underlayer are dying. The birds who are living in the canopy have to go in the underlayer where predators are. That is a threat to macaws and parrots. The animals need plants to live and other animals need animals to live.

The bees pollinate most of our vegetables and if we don't have bees anymore, we will not have enough vegetables and fruit to eat. We are connected to everything in our world. We need to look after the planet. There is a lot of plastic pollution in the ocean and on land.

Dear politicians, please stop this. If this continues it will no longer be possible to live on Earth. The future will be horrible for us and for you. We think that you want a good future and that you want a nice planet. Everybody is responsible, if we work together, we can make the Earth better than it is now.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.