Innleggsforfatteren driver blant annet med seniordans. Det er trim for både hodet, balansen og bevegeligheten, og skaper sosiale miljøer for de eldre, skriver hun i dette innlegget.  Foto: KIM NYGÅRD

Tanker fra ei oldemor: Vi eldre er ikke gått ut på dato

Lokal/fylkestingsvalget ble en merkelig sak. Sentralt var det bompenger og politikken i Oslo som gjaldt. Men kjære politikere, landet vårt består av så uendelig mye mer. Det skal være liv laga for oss som bor utenfor de store byene også. Valgdebattene var til tider kaos, med snakk i munnen på hverandre. Jeg forventer at våre folkevalgte er mer opptatt av å legge fram sine egne saker, ikke være mest opptatt av å kritisere andre partier, og deres meninger. Den siste partilederdebatten før valget var den eneste som var behagelig å høre på. Bra Jobba! Men det måtte en pekefinger til og noen kjøreregler før debatten.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Bodil Ingfrid Eid 

Da det på valgvaka til MDG ble ropt ut at det er utdaterte politikere som i årevis har feiga ut, og de har sovet i timen i 30 år, er dette etter min mening mobbing. Dette gjaldt politikere, men hvordan ser de på oss eldre ellers i samfunnet, jeg bare spør. Dere som er så opptatt av miljø, mobbing er en negativ miljøfaktor. Dere skal være gode rollemodeller for barn og unge.

Det er blitt så «in» å bruke ordet skam. Jeg føler ikke skam ved for eksempel å spise kjøtt, for hva blir vel Norge uten landbruk? Det er ikke noe vakrere syn enn frodige velstelte bygder, med sunne friske dyr som går og beiter. Har fremdeles tro på at den maten som produseres her i landet, er bedre og renere enn i mange andre land.

Miljø er viktig, jeg har vært opptatt av det i mange år. Handleposen i stoff er alltid med på butikken. Det en bidrar med i hverdagen er også viktig, tenker jeg. Vår generasjon er ikke opplært til å kaste mat, men det som må kastes, går i varmkompost, omdannes til jord/gjødsel, likedan med hageavfallet. Til gjengjeld kan jeg høste flere titalls kilo frukt og bær fra den bitte lille hagen min, usprøytet og ren. Det er hverdagsglede.

LES OGSÅ: Vi aksepterer ikke kutt i alderspensjonen for uføre!

Lokalsamfunnet er også en viktig miljøfaktor. Dugnadsånden og det frivillige arbeidet er gull verdt for at det skal være godt å bo der. Har hatt en finger med i kor, korps, idrettslag, sanitet og husflid. For tiden er det «ung husflid», redesign for barn og unge som er in. Ideene har de selv, må bare hjelpe dem å få satt ideene ut i livet og lære dem verdien av det.

Jeg driver også med aktivitet helt på andre siden av aldersstigen, seniordans. Det er trim for både hodet, balansen og bevegeligheten, og skaper sosiale miljøer for de eldre. Eldreomsorg er en viktig sak i min alder, dette var nesten fraværende i valgkampen, men et innlegg i Adresseavisen fredag den 13. september av et medlem i Pensjonistpartiet beskrev dette veldig bra. Er egentlig mer opptatt av at oppvekstvilkårene til våre barnebarn og oldebarn skal være gode. Nok ressurser til skole, kvalifiserte lærere og ikke minst nok lærere, samme med barnehager.

LES OGSÅ: Det virker som noen bare gir blaffen, tenker bare på seg selv

Jeg må innom bomavgiften. Har en magefølelse på at miljøpakken koster mer enn den smaker nå. Vi i distriktene som er helt avhengig av bil, er med på å finansiere mye av denne pakken. Med tre bussavganger på morgen og to avganger på ettermiddag sier det seg selv at bilen er det viktigste fremkomstmiddelet.

Det er en gruppe som aldri er nevnt, det er nemlig ikke alle som er i stand til å gå eller sykle for å ta seg fram, hva med dem? Kanskje de har problemer med å ta buss også. Det er visst en forutsetning i disse debattene at alle skal være velfungerende på alle vis.

Kjære politikere, vi vil ha et samfunn der vi tar vare på hverandre, nulltoleranse for mobbing, det være seg politikere, på arbeidsplassen, skolen og ellers i samfunnet. Alle er like mye verdt, store eller små, unge som eldre. Vær positiv og tenk miljø i hverdagen, vi må bidra som best vi kan hver enkelt.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter