Brannfolk gikk i Pride-toget i år, her med Tomas Pettersen (fremst) og Richard Skog med Maria på skuldrene. Rådmannen inviterer FRI til å delta aktivt i deres arbeid.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Jeg vil utfordre Trondheim Pride til å tenke enda større

Vi svarer med dette på lederen i Adresseavisen «Trondheim må skjerpe arbeidet for homofile» fra 12. september og debattinnlegg «Jeg elsker at du flagger med flagget vårt, Trondheim kommune, men hvor blir det av arbeidet?» av Kristin Kulseth, leder for FRI Trøndelag fra 30. august.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Hans Andreas Knutsen 

Som det nyeste tilskuddet til rådmannens fagstab - oppvekst og utdanning har jeg fått det spennende oppdraget som prosjektleder for en helsestasjon for kjønn og seksualitet. Det er et stort og spennende felt å sette seg inn. Jeg leser i avisen at Trondheim kommune er dårligst i klassen, vi må skjerpe arbeidet, og alle andre store byer som Oslo, Stavanger, Tromsø, Bærum og Bergen har en handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold, men ikke Trondheim. Innleggene i Adressa kan gi et inntrykk av at dette er et område som ligger brakk men det er heldigvis ikke tilfellet. Det satses både på kompetanseheving og tiltaksutvikling på flere nivåer spesifikt i forhold til LHBT+ problematikk.

LES OGSÅ: Trondheim må skjerpe arbeidet for homofile

Det vi har som andre byer kan se langt etter er «Stein Saks Papir - strategi for sterke barnefellsskap» som ble enstemmig vedtatt av bystyret. Strategien ble utviklet gjennom samskaping mellom innbyggere, ansatte i praksisfeltet og universitet og høgskole. Her er helsestasjon for kjønn og seksualitet et av 22 prosjekter som fokuserer på inkludering, mangfold og fellesskap og arbeider mot utenforskap, mobbing, seksuell trakassering. Nettopp slik det etterlyses i Adressa.

Vi vet at mange LHBT+ personer skjuler sin orientering og kjønnsidentitet. Kanskje forståelig siden mange opplever større grad av marginalisering, vold og trakassering. De har også større helseproblemer, mindre tilfredshet med livet, flere negative erfaringer på arbeidsplassen og studiested. Det er en generell høyere grad av psykisk uhelse, og det er over dobbelt så mange selvmordsforsøk hos LHBT personer som i majoritetsbefolkningen. Nå snakker jeg ikke om Russland eller Tsjetsjenia, men i Trondheim (og Oslo, Stavanger, Tromsø, Bærum og Bergen).

LES OGSÅ: Jeg elsker at du flagger med flagget vårt, Trondheim kommune, men hvor blir det av arbeidet?

De som har behov for individuell oppfølging skal få det av kompetente spesialister til rett tid og omfang, men de fleste LHBT+ personer har ikke behov for dette. De fleste homofile, lesbiske og bifile har heller ikke vansker med sin seksuelle orientering i seg selv. Det er i møtet med samfunnet utfordringene ligger.

Tradisjonelt har det vært eksperter som har definert hva som er normalt og unormalt, sunt og friskt, hvem som trenger behandling og hvilken type. Trondheim Pride har tatt til orde for større grad av brukermedvirkning i oppfølging av LHBT+ personer. Jeg vil utfordre Trondheim Pride til å tenke enda større. Den største eksperten i eget liv er en selv. Det gode tilbudet komme i en samskaping mellom profesjonelle og innbyggerne selv.

LES OGSÅ: Han fikk denne sms-en fra broren: «Hei, jeg er homofil. Kommer du til å melde deg ut av slekta?»

Når utfordringene ofte ligger i møtet med samfunnet så må vi sammen (sam)skape det samfunnet vi ønsker. Vi er enige om at vi ønsker et samfunn med et utvidet (ja helst totalt omfattende) normalitetsbegrep. Vi er enige i at vi skal arbeide mot utenforskap og et samfunn hvor det er rom for alle. Vi er enige i at alle skal være trygge i byen vår uten å oppleve diskriminering eller trakassering. Dette er en forpliktelse Trondheim kommune har og tar, men vi kan bare lykkes sammen med alle de tusen ekspertene på sine egne liv der ute. Trondheim vil snarlig lansere nettsider knyttet til «Stein Saks Papir»-strategien hvor alle kan melde inn prosjekter eller ønsker om samarbeid som fremmer det samfunnet vi ønsker å ha. Jeg utfordrer FRI Trøndelag som etterlyste tiltak til å foreslå masse spennende prosjekter. Sammen kan vi gi hele kommunen en mangfoldsbekreftende behandling.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter