MDG vil ha en byutvikling med offentlige utleieboliger på de sentrumsnære områdene, skriver Ola Lund Renolen i dette innlegget.  Foto: Helene Mariussen

Boligmarkedet i byene har et problem vi ikke kan bygge oss ut av

Mari Holm Lønseth (H) foreslår i sitt innlegg 18. september en storstilt boligutbygging av små boliger for at unge skal kjøpe seg inn på boligmarkedet. Men det vil skape boligområder med stor gjennomtrekk der målet er å komme videre til en bedre bolig. Dette vil presse boligprisene opp i attraktive byområder. Lønseths bekymring er et prisregulert boligmarked der folk betaler svart under bordet for å kjøpe bolig, slik vi hadde til rundt 1980.

LES OGSÅ: Dette markedet er absurd

Vi ønsker oss ikke tilbake dit. Men vi ønsker heller ikke et galopperende boligmarked som trekker opp stigen etter seg for stadig flere unge. Da blir det for enkelt å bare bygge mange små boliger. Markedet må balanseres. Det å satse på en tredje boligsektor med offentlige utleieboliger som vi i MDG har tatt til ordet for, er ikke det samme som den reguleringen Lønseth frykter, men helt nødvendig for å bremse den usunne prisveksten i boligmarkedet.

LES OGSÅ: En grønn boligpolitikk - vi foreslår en tredje boligsektor

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

I Trondheim kommunes langtidsplan må det bygges ca. 1500 boliger hvert år fram til 2030. Dette er store investeringer og for viktig til at markedet alene skal styre dette. En andel av boligene bør omfattes av reguleringer for omsetting og kjøp. MDG vil ha en byutvikling med offentlige utleieboliger på de sentrumsnære områdene. Ovenpå husleien skal det ligge et beløp til boligsparing som leietakerne får utbetalt når de flytter. Noen vil fortsatt trenge bostøtte, men da vil støtten gå tilbake til det offentlige. MDGs boligpolitikk vil ikke gå ut over de som vil investere i egen bolig.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter