El-sparkesykler blir parkert over alt, og kan komme i veien for både trafikk og fotgjengere.  Foto: Michael Schult Ulriksen

Elsparkesykkelen er kommet for å bli

Elsparkesykler er enda viktigere del av fremtidens reiser når de inngår som en del av et helhetlig mobilitetstilbud sammen med buss, båt, trikk og andre transportmidler.

I sommer har trondhjemmere hatt muligheten til å ta i bruk et framtidsrettet mobilitetstilbud – elsparkesykkelen. Med nye tilbud følger nye muligheter, men også nye utfordringer. På grunn av det vedtok Trondheim kommune å innføre en liten pause. Denne pausen bør vi også bruke til å gjøre elsparkesyklene til en integrert del av et helhetlig mobilitetstilbud.

LES OGSÅ: Ruter inngår sparkesykkel-samarbeid med Tier

I Trondheim og andre byer er elsparkesykler først og fremst et sentrumsfenomen. Det er likevel ikke sikkert at det er i sentrum de kan få størst betydning for samfunnet. Der er nemlig de fleste reisene ganske korte og elsparkesykler erstatter nok først og fremst gange, sykkel eller buss framfor bil. Det betyr ikke at de ikke har en plass i sentrum – det er en kjapp og enkelt måte å bevege seg rundt i byen på, men de bidrar kanskje i liten grad til å redusere biltrafikken eller nå nullvekstmålet i byvekstavtalen.

Andreas K. Enge direktør for strategi og utvikling, AtB  

Utenfor sentrum i Trondheim og i de øvrige byene i Trøndelag er det kanskje ikke like kommersielt attraktivt å drifte et slikt tilbud, men det er her elsparkesyklene i godt samspill med det øvrige kollektivtilbudet kan gjøre størst forskjell. Her vil de kunne «korte ned» avstanden til nærmeste holdeplass eller knutepunkt og bidra til at flere vil velge å reise kollektivt framfor å bruke privatbil.

LES OGSÅ: Elsyklene må kunne dra til fjells

AtB skal tilby et godt helhetlig mobilitetstilbud i hele Trøndelag. Målet er at flere lar bilen stå oftere, eller klarer seg helt uten egen bil – også utenfor Trondheim sentrum. For å lykkes med det må innbyggerne ha enkel tilgang til flere ulike transporttilbud. Buss, trikk, båt og tog er godt egnet til å ta de store regelmessige reisestrømmene, men må ofte suppleres med andre tjenester som elsparkesykler, bysykler og fleksibel transport.

For de reisebehovene som ikke er like regelmessige, er fleksible tilbud og ulike deleløsninger for bil kanskje det som skal til. I Oslo ønsker Ruter og leverandøren Tier å tilby elsparkesykler som en del av kollektivtilbudet. I Stavanger vil du snart få én time bysykkelbruk med på kollektivbilletten. Begge disse ideene ønsker AtB å få på plass i Trøndelag.

LES OGSÅ: Elsparkesykler blir en del av kollektivtransporten

Konflikten mellom elsparkesyklister og andre myke trafikanter har fått oppmerksomhet, men den er det mulig å løse. Elsparkesyklene har GPS-sendere og kontroller, som gir gode muligheter til å påvirke hvor, når og hvordan de brukes. Kristiansand har stengt deler av byen for bruk ved å sette opp et digitalt gjerde rundt gågata (geo-fencing) og i Portland i USA ser en at der det er gode sykkelfelt velger elsparkesyklistene å bruke disse.

LES OGSÅ: Kraftig salg i elsykkelsalget

Levetiden og ressursbruken er også svært viktig og noe vi skal ta med i vurderingen. Lokalt, nasjonalt og globalt har vi ikke råd til å kaste bort verdifullt råmateriale som vi blant annet finner i batteriene. Dette reflekteres blant annet i FNs bærekraftsmål nummer tolv om ansvarlig forbruk og produksjon.

Elsparkesykler er enda viktigere del av fremtidens reiser når de inngår som en del av et helhetlig mobilitetstilbud sammen med buss, båt, trikk og andre transportmidler. Først da får vi utnyttet mulighetene til fulle samtidig som vi tar hensyn både til lokale og globale utfordringer. AtB er nå Trøndelags mobilitetsselskap og vi skal jobbe kontinuerlig for et helhetlig og framtidsrettet mobilitetstilbud for fylket vårt.