Torild Stavne skrev et leserinnlegg om datterens ferie. For ei uke på leir må den utviklingshemmede ut med 22 500 kroner i lønnsutgifter til kommunen, skrev hun. Nå svarer politikerne henne.   Foto: Terje Svaan

Politikerne svarer om ferie for utviklingshemmede: Vi ser klart at ting kan forbedres

Svar på debattinnlegget til Torild Stavne: Ferie er noe vi alle setter pris på, og all honnør til NFU som arrangerer sommerleir for utviklingshemmede. Dette er noe vi heier på og vi ønsker å tilrettelegge for økt deltakelse fra Trondheim i fremtiden.

Marte Løvik  Foto: Vegard Eggen

Sissel Trønsdal  Foto: Christine Schefte


Sentrum-venstrepartiene satte av seks millioner til aktivitetstilbudet for utviklingshemmede i vårt budsjett i 2019 fordi vi mener aktivitet på fritiden er viktig, og på samme måte ønsker vi å legge til rette for bedre ferietilbud fremover. Dette kan gjøres på flere måter, men det som er gjeldene for alle er god planlegging og forutsigbarhet for alle involverte parter.

LES OGSÅ: For ei uke på leir må den utviklingshemmede ut med 22 500 kroner i lønnsutgifter til kommunen

Vi ønsker å se på løsninger sammen med de andre storbykommunene, hvordan vi kan samarbeide om å gjøre storbyferie som et eget ferietilbud. Dette kan være et av konseptene, men vi ønsker å få flere mulige ferietilbud belyst, når flere ønsker å dra på samme ferietur kan vi planlegge bemanningen ut fra det.

Når vi skal vedta ny strategiplan for utviklingshemmede i løpet av høsten, vil dette tema være viktig for oss. Vi ønsker at alle i Trondheim skal ha en god og meningsfull hverdag, og muligheten til et avbrekk fra denne ved en ferietur. Vi ser klart at vi her har potensialet til forbedring, og det er derfor Helse- og velferdskomiteen kommer til å arrangere en høring knyttet til strategiplanen. Der vil fritidsaktiviteter og ferie være et sentralt tema.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter