Noen institusjoner henger dessverre etter. De tre sykehjemmene som drives av ideelle, ligger helt i toppen når det gjelder tilfredshet hos brukerne, skriver Geirmund Lykke.  Foto: Richard Sagen

KrF-Lykke om eldreomsorg: Hva kan vi lære av de beste, og løfte alle?

Hva er grunnen til at noen sykehjem lykkes, mens andre sliter? 

I Trondheim har vi 24 helse- og velferdssenter (sykehjem). 21 av dem er kommunale, mens tre er private, drevet av ideelle stiftelser. I Trondheim har vi ingen private, kommersielt eide og drevne sykehjem, men tre som er drevet av ideelle stiftelser. Dette er Trondhjems Hospital, Bakklandet menighets omsorgssenter BMO og Kystad helse- og velferdssenter, drevet av Stiftelsen Tordenskiold. De er kjennetegnet ved at alt overskudd forblir i stiftelsen og pløyes tilbake til driften, til glede for pasienter og ansatte.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Geirmund Lykke  Foto: Vegard Eggen

KrF har vært varme forsvarere for disse virksomhetene. Vi har også fått bystyrets og formannskapets tilslutning til at kommunen skal legge til rette for at en større del av kommunens velferdsoppgaver kan løses av de ideelle organisasjonene og stiftelsene. Derfor var det også gledelig at formannskapet i april vedtok at driften av byens neste sykehjem, Risvollan helse- og velferdssenter, skal lyses ut som anbud forbeholdt ideelle.

LES OGSÅ: Ap om eldreomsorg: Provoserende innlegg fra Høyre

Hvert andre år blir alle pasienter og ansatte i våre eldreinstitusjoner spurt om kvaliteten på tilbudet som gis. Resultatene fra siste undersøkelse ble lagt fram i august. De viser at det arbeides godt med forbedringer, og det er betryggende at vi kan se at tilfredsheten øker for hver gang. Noen institusjoner henger dessverre etter, og det skjer fortsatt at noen brukere er misfornøyde. Her er det viktig med tett oppfølging, der det blir særlig viktig å lære av de som lykkes. De tre sykehjemmene som drives av ideelle, ligger helt i toppen når det gjelder tilfredshet hos brukerne.

Ideelle organisasjoner og virksomheter lykkes bedre med å mobilisere frivillige og privat giverglede enn det offentlige. Slik blir de derfor verktøy i grasrotmobilisering i byen vår. Dette er viktig i arbeidet med å skape et varmere samfunn der vi bryr oss mer om hverandre. De frivillige skal ikke drive eller ha ansvar for eldreomsorgen, men når det er til gjensidig glede og nytte er det viktig å legge til rette for økt frivillighet også der.

LES OGSÅ: Frykt og fakta i omsorgssektoren

Det er viktig at alle pasienter får et faglig forsvarlig og kvalitativt godt tilbud fra helse- og omsorgstjenestene. Dette må også bety en verdig avslutning på livet. For å kunne gi pasienter god omsorg og behandling og ivareta pårørende, er det behov for palliativ kompetanse og forståelse hos alt helsepersonell. Palliativ behandling bygger på hospice-filosofien, som innebærer en helhetlig tilnærming til pasient og pårørende for å avhjelpe ulike behov og problemer. Palliativ behandling kombinerer oppmerksomhet rundt fysiske, psykiske, sosiale, følelsesmessige og åndelige problemer som en pasient kan møte når døden nærmer seg.

Trondheim kommune har 16 senger med slikt tilbud ved Øya helsehus. Det er bekymringsfullt at rådmannen oppgir behovet til 25 senger. Lukasstiftelsens institusjon Betania fikk etter forslag og påtrykk fra KrF en femårig avtale med Staten om å tilby palliativt tilbud i Malvik - «Lukas hospice». Tilbudet er startet opp i sommer.

LES OGSÅ: Ansatte hylles i brukerundersøkelse

Dette er en flott gavepakke også for Trondheim kommune. Nå bør vi snarest inngå en samarbeidsavtale med Lukas hospice om hvordan Trondheim kommune kan nyttiggjøre seg deres oppbygging av kompetanse og tjenestetilbud. Da vil vi sikre at flere pasienter og pårørende får en bedre ramme rundt livet når det går mot slutten, enten i form av dagtilbud eller som heldøgns tilbud. En slik avtale vil etter all sannsynlighet også være rimeligere enn å bygge et slikt tilbud i egen regi. Formannskapet etterlyste svar på disse utfordringene i sitt møte 13. august, og jeg er utålmodig etter svar.

SE VALGDUELLEN: - Ansatte er redde for represalier og tør ikke si fra

En god by kan ikke skapes av kommersielle og offentlige virksomheter alene, men ved at vi alle etter lyst og evne lar oss engasjere til å bygge byen nedenfra. Trondheim er heldig som har så mange ideelle stiftelser og organisasjoner i byen, som nettopp tilbyr en slik arbeidsmåte. KrF vil legge stor vekt på å bygge videre på de eksisterende samarbeidsavtalene og utvikle nye i kommende bystyreperiode.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter