Hva kan egentlig «idrettsbyen» Trondheim og resten av Trøndelag skilte med når det kommer til kultur? Temmelig mye. Vi har mange ulike kulturinstitusjoner, festivaler, spel og sørsamisk kultur, skriver Svein Otto Nilsen i Pensjonistpartiet. Bildet er fra feiringen av Tråante i 2017.  Foto: Rune Petter Ness

Mangler kulturbyen Trondheim ambisjoner? Vi har lite å skjemmes over

Som komitéleder for kultur, idrett og friluftsliv er jeg stolt over den innsats som gjøres på kulturfeltet, selv om kulturbudsjettet er lite. Jeg var også komitéleder på 90-tallet for kultur, og utrolig mye har skjedd siden da.

Tirsdag klokken 19 arrangerer Adresseavisen og Rosendal Teater kulturdebatt med tema: «Mangler kulturbyen Trondheim ambisjoner?»

Hva kan egentlig «idrettsbyen» Trondheim og resten av Trøndelag skilte med når det kommer til kultur? Temmelig mye. Vi har mange ulike kulturinstitusjoner, festivaler, spel og sørsamisk kultur. At det planlegges nye kulturinstitusjoner, er også svært viktig for kulturinteressen i regionen. Et nytt museum for kunst og design planlegges, og de neste årene blir det avgjort hvordan Olavshallen skal utvikles som konserthus.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Svein Otto Nilsen 

Trondheim mangler en skikkelig sjøfart, fiskeri og handelsmuseum. Jeg fremmet et privat forslag i bystyret om å få etablert dette i Tollbodens gamle lokaler på Brattøra. Vi fikk statlige midler til Rockheim og håper på samme positivitet til sjøfart, fiskeri og handelsmuseum i sjøfartsbyen Trondheim.

Trondheim som pilegrimsby og tusenårsjubileet i 2030 for Slaget på Stiklestad er åpenbare knagger å bygge videre på for å styrke kulturbyen Trondheim.

LES OGSÅ: Kronikken: «Kulturplan» med mye ull og lite innhold

Byen har nå fått Rosendal Teater, som jeg håper kan bli en scene også for andre grupper og huset bør bli i tillegg til teater og dans, bli et hus for all kultur. Det er mange små kulturorganisasjoner som mangler lokaler, og Rosendal bør man få leie rimelig når det er ledig. Trondheim kommune skulle aldri ha solgt Rosendal, men nå bør man snarest jobbe for at huset igjen kommer tilbake til kommunen.

Kommunedelplan for kunst og kultur er til politisk behandling i Trondheim. Alle innbyggere i Trondheim skal ha mulighet til å skape, delta i og oppleve kunst og kultur uavhengig av individuelle forutsetninger som bosted, alder, kjønn, etnisitet, språk eller funksjonsevne. Har de det i dag? Vi er på rett vei, men noe mangler.

LES OGSÅ: Kulturskolen har for lite plass - truer med å flytte ut av Olavshallen

Trondheim kommune har med utleie av lokaler til kunstnere lagt til rette for at byens kunstnere gis gode arbeids- og rammevilkår. Intensjon med utleie av bygg til atelierfellesskap er at det skal dannes aktive kunstneriske miljø hvor hver enkelt leietaker bidrar til utvikling av fellesskapene. Atelier kan tildeles profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere som ønsker å ha sitt virke i Trondheim. Nyutdannede og uetablerte kunstnere skal prioriteres for tildeling av atelierer. Søkere må tilfredsstille meget omfattende krav, blant annet at kunstnerisk aktivitet skal være søkers hovedbeskjeftigelse. Det er ikke lett å få plass i kommunale atelier med slike krav. Hva med alle de som faller utenfor disse krav, for eksempel grunnet helse eller alder?

LES OGSÅ: Fjernet butikkene - nå går Olavshallen i minus

Hvor har det blitt av støtten til den «ukjente» kunstneren som ønsker å prøve seg med sitt ukjente talent? Det er mange som ønsker å prøve seg i noe som de tidligere har betraktet som en hobby. Dette kan være seniorer som har falt ut av arbeidslivet av forskjellige grunner eller pensjonister /uføre som enda har mye igjen å skape gjennom kunstarbeid. Noen må snakke også for disse menneskene.

Stikker Granåsen og idretten av med pengene? Vi skal vise måtehold når det gjelder store idrettsmesterskap, men skal vi arrangere store mesterskap, så skal det være god reklame for byen vår.

Vi har absolutt en ambisiøs kulturplan i Trondheim, og vi har lite å skjemmes over.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter