Ingrid Marie Hildrum og lille Jonas  Foto: Terje Svaan

Engasjert for familiene, frivilligheten, fattige, flyktninger og forvalteransvaret

Familiepolitikk: KrF brenner for at barn og unge skal få en trygg oppvekst med lek, læring og trivsel. Å gi familiene valgfrihet og god økonomi er viktig for oss. Barn er forskjellige og familier er forskjellige. Derfor passer ikke nødvendigvis én løsning for alle, og KrF gir familiene tillit til å ta valg for seg og sin hverdag. Vi vil at foreldrene selv skal få bestemme over foreldrepermisjonen og har økt både kontantstøtten og barnetrygden. Vi har fått på plass en bemanningsnorm for barnehagene og skolene, fordi det er viktig med nok voksne for at alle barn skal bli sett.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Ingrid Marie Hildrum  Foto: privat

Frivillighet: Frivilligheten er noe av det fineste i samfunnet vårt, og KrF vil støtte opp om gode initiativ og mennesker som bruker av fritiden sin for en god sak. Vi mener at ideell sektor skal få drive helse- og velferdsoppgaver, og vil bevilge mer penger til arbeidet som Røde Kors, Kirkens Bymisjon og andre frivillige organisasjoner gjør.

Alt valgstoffet til Adresseavisen samlet på ett sted.

Fattige: KrF bryr seg om de fattige. Mange norske barn vokser opp i familier med dårlig råd, og derfor har KrF fått gjennomslag for et fritidskort som vil gi alle barn 2000 kr til å delta på fritidsaktiviteter. KrF vil gi mer bistand til utdanning, helsehjelp og mat til verdens fattige, og mener at nestekjærligheten ikke stopper ved svenskegrensen.

Flyktninger: Millioner av mennesker flykter fra krig, sult og forfølgelse. Verden er urettferdig og ressursene er fordelt svært ulikt. Som et rikt land har Norge et ansvar for å ta imot mennesker i nød. KrF vil ta imot flere kvoteflyktninger og i Trondheim vil vi jobbe for god språkopplæring og integrering.

Forvalteransvar: Klimaendringene er vår tids største utfordring og krever at vi har modige politikere som tar kloke avgjørelser. KrF er opptatt av å gjøre det lettere å velge miljøvennlig, og vil blant annet ha flere sykkelveier, god gjenvinning av avfall og et bra kollektivtilbud. Vi jobber for fornybar energi i stedet for olje- og gassutvinning.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen påFacebook, Instagram og Twitter