Beliggenheten av planområdet for sikkerhetsbygget på Østmarka tilsier at det grenser mot, eller omfatter, områder som er viktig for rekreasjon og friluftsaktivitet, mener innleggsforfatteren.  Foto: Kim Nygård

Nabo på Lade: Bekymret for nytt sikkerhetsbygg på Østmarka

Dette er et bekymringsinnlegg om det skisserte planområdet for sikkerhetsbygget på Østmarka, hvor benyttelse av skogen mot Ringvebukta og omegn inngår.

Trondheim kommune har lagt opp til en stor utbygging på Ladehalvøya. De store områdene med blokkbebyggelse inneholder et veldig stort antall med beboere. Disse beboerne har kjøpt seg leiligheter hvor de er blitt lovet ro, stillhet og grønt miljø. Det grønne miljøet er det lite av i disse områdene med tett bebyggelse. Det er derfor naturlig at disse store folkemengdene, i tillegg til tidligere brukere, trekker mot områdene rundt Ringvebukta og Østmarka hvor Ladestien går.

Liv Evjen 

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Beliggenheten av planområdet for sikkerhetsbygget tilsier at det grenser mot, eller omfatter, områder som er viktig for rekreasjon og friluftsaktivitet. En viktig folkehelsekvalitet på Lade er Ladestien og det sjønære området med tilgrensende skog. Et stort antall personer benytter daglig Ladestien som går igjennom Østmarkaskogen. Det er også mange som trekker utenfor stien og inn i de tilliggende områdene, i dette tilfellet Østmarkaskogen, for å oppleve mer av naturen. Naturen betyr mye for oss mennesker.

På dette jordet øst på Østmarka planlegges det nye sikkherhetsbygget.  Foto: Karlsson arkitekter/Ratio arkitekter

Som det fremgår av tegningene skal det være grøntområde for pasientene rundt hele sikkerhetsbygget. Dette skal avsluttes med et ca. fem meter høyt sikkerhetsgjerde og utenfor det igjen et ca. tre meter høyt avvisningsgjerde. Sikkerhetsbygget vil bli lagt helt inntil den eksisterende skogen på østsiden av bygget. Skogen må ryddes inntil gjerdet for å hindre unødvendig innsyn eller mulighet for inntrengning via trær.

LES OGSÅ: Sommerens forlis

Også i forbindelse med selve oppføringen av sikkerhetsbygget må anleggsmaskinene komme til, noe som vil medføre at mye av skogen vil ødelegges. Et hegrepar har blant annet gjennom flere år hekket i et av de største grantrærne i skogen opp mot Østmarka. Hvis de fremlagte planene blir fulgt, vil dette igjen tilsi at man må rydde bort minst 20-30 meter av skogen. Det skal ikke være trær rundt bygget.

På nordsiden av sikkerhetsbygget vil bygningen og eventuelt gjerdene bli plassert ca. 10-20 meter fra Ladestien. Kan dette være heldig med en slik trafikk helt inntil et psykiatrisk sykehus med sterkt syke personer som også kan være farlige? Og hvor mye vil friske personer bli preget av å passere en slik bygning og slike gjerder når man oppsøker rekreasjon for livets problemer?

LES OGSÅ: Står Ottervik ved nullvekstmålet i personbiltrafikken?

Som det fremgår av de fremlagte planene, skal sikkerhetsavdelingen huse de mest utfordrende og farlige pasientene i hele landet. Kravene til det nye sikkerhetsbygget skal ivareta sikkerhet mellom pasienter og behandlere, sikre samfunnet mot rømming og hindre inntrengning eller innføring av våpen, rusmidler etc. Det er en fare for angrep mot innlagte fra eksterne miljøer, samt at også en eventuell rømning kan være alvorlig med store konsekvenser. Det kan oppstå situasjoner som nok noen vil kalle «terror» i forbindelse med uønskede situasjoner.

Undertegnede føler usikkerhet for hvordan den nye tilværelsen vil bli. Nær og fjernvirkningene blir også forringet for kultur- og herregårdslandskapet på Lade, samt også for den uerstattelige skogen for oss beboere og brukere.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter