Elin Marie Andreassen (Frp) kommer med sine utfordringer til Ingrid Skjøtskift (H), mens Ola Lund Renolen (MDG) kommer med sine kritiske spørsmål til Rita Ottervik.  Foto: Kim Nygård

Høyre og Ap vil ha ordførermakt i Trondheim - her er hva deres nærmeste allierte utfordrer dem på

I forbindelse med Adresseavisens ordførerduell onsdag klokken 11 på DIGS har vi bedt de største samarbeidspartiene til henholdsvis Ap og Høyre om å komme med sine utfordringer til de som kjemper om ordførerklubba i Trondheim.

Ola Lund Renolen (MDG): Står Ottervik ved nullvekstmålet i personbiltrafikken?

  • Nedbygging av dyrkamark og naturinngrep har vært noen av de vanskeligste sakene i siste periode. Gitt ny og oppdatert kunnskap i FNs klima- og naturrapporter blir neste rullering av kommuneplanens arealdel den viktigste saken i neste periode. I Ap-styrte Bergen flytter de 7000 mål med områder regulert for utbygging, tilbake til landbruks-, natur- og friluftsområde. Vil Ap være med på å skjerme matjord og viltkorridorene for nedbygging? Vil Ap være med på å sette mye tydeligere krav til hvor og når områder skal bygges ut, slik at vi kan planlegge infrastruktur som barnehager, skoler, kollektive trafikkårer og sykkelveier enda bedre og mer effektivt?

Ola Lund Renolen  Foto: Christine Schefte

  • I Oslo hvor Ap styrer sammen med MDG og SV har de nettopp lansert ambisjonen om å bli en verdensledende by ved å bli fullstendig klimanøytral innen 2030. Vil Ap våge å være like ambisiøs for Trondheim? Da vi vedtok vår klimaplan for fire år siden var den ambisiøs. Nå ser vi at andre kommuner vedtar mer forpliktende planer. Vil Ap være med på å skjerpe tiltakene og målene i vår egen klimahandlingsplan og klimabudsjett?
  • Når regjeringa sår tvil om egne løfter i byvekstavtalene, skulle vi gjerne sett at ordfører Rita Ottervik sto støtt ved målet om nullvekst i personbiltrafikken. Dessverre skjer noe annet. På spørsmål om kommunen bør gå imot større veiprosjekter som øker biltrafikken, og heller prioritere gående, syklende og kollektivtrafikk, svarer ordføreren «verken eller» i VGs valgomat for Trondheim. Også på spørsmål om nullvekstmålet for biltrafikken (i Miljøpakken) hindrer vekst og må fjernes svarer ordføreren «verken eller». Dette bekymrer oss. Vi i MDG vil minne henne om at nullvekstmålet ikke opprinnelig var bare et klimatiltak, men et tiltak for å redusere kø og investeringsbehovet. Vi vil redusere personbiltrafikken til fordel for kollektive reisemåter som buss eller tog og aktive reisemåter som sykkel eller gange. Står ordføreren ved målet om at vekst i persontransporten skal skje ved bruk av andre reisemåter enn bil?
Ola Lund Renolen, varaordfører (MDG)

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Elin Marie Andreassen (Frp): Høyre må føre høyrepolitikk - ikke bli et «Ap light»

  • Når velgerne går til valgurnene ved årets kommunevalg, bør de ha en tydelig formening om hva og hvem valget står mellom. Når Fremskrittspartiet går til valg med egen ordførerkandidat, er det fordi vi mener vi kan representere et bedre alternativ til det bestående. For oss er det viktig at innbyggerne får bestemme mer selv, og politikerne mindre. Det viser seg i vår holdning til fritt brukervalg i pleie- og omsorgssektoren, fritt skolevalg, privat eiendomsrett og avvikling av eiendomsskatten. For å nevne noe.

Elin Marie Andreassen  Foto: Morten Antonsen

  • Høyre og Høyres ordførerkandidat må tydeliggjøre partiets profil som et reelt alternativ til Arbeiderpartiet. Velgerne må være trygge på at om de går til valgurnene og stemmer på et parti som kan stille seg bak en ordfører fra Høyre, så gir de sin stemme til støtte for en reell retningsforandring i trondheimspolitikken, ikke en dårlig kopi. En retningsforandring som innebærer større valgfrihet for enkeltmennesker, et lavere skattetrykk med avvikling av eiendomsskatten, en full gjennomgang av miljøpakken og bompengene, og en økonomisk prioritering som setter det viktigste først.
  • Et ordførerskifte må vise seg i praktisk politikk, med en forpliktende nedtrappingsplan for avvikling av eiendomsskatten, styrket grunnbemanning i eldreomsorgen, fritt brukervalg i pleie- og omsorgssektoren, og en idretts- og kulturpolitikk som prioriterer barn og unge fremfor voksne mennesker og eliten. Høyre må føre høyrepolitikk, og ikke bli et «Arbeiderpartiet light». Hvordan vil Høyres ordførerkandidat gå i front for en retningsforandring i trondheimspolitikken, med avvikling av eiendomsskatten, mindre bompenger, større valgfrihet for innbyggerne og flere ansatte i eldreomsorgen, etter at velgerne har stemt for et skifte ved valget 9. september? Det tryggeste om man ønsker en reell forandring i trondheimspolitikken, er selvsagt å stemme Frp. Men vi håper også at Høyre i større grad enn tidligere kan klargjøre at de vil føre høyrepolitikk. En politikk for et bedre Trondheim.
Elin Marie Andreassen (Frp), ordførerkandidat

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter