Nå må flertallskoalisjonen av politikere som styrer i Trondheim kommune, legge saken død, skriver leder i eldrerådet.  Foto: Kristin Svorte

Leder i eldrerådet: La PFO drive Hornemansgården videre

Hvor er Trondheim eldreråd i saken om Hornemansgården?

Norge er som medlem av EØS, forpliktet til å følge lovverk som vedtas i EU. Når det offentlige gir driftstøtte til «bedrifter» som drives av private, kreves konkurranseutsetting. Hornemansgården, som i 1997 ble gitt som gave til de eldre i Trondheim, har fram til i dag vært drevet av Pensjonistenes FellesOrganisasjon (PFO) og mottatt driftsstøtte fra Trondheim kommune.

Førstevara til eldrerådet, Thor Johan Skjerpen, som også er styremedlem i PFO-styret, stilte av den grunn spørsmål i Adresseavisen 6. august om manglende engasjement fra eldrerådet i Trondheim når det gjaldt å kjempe for at PFO skulle videreføres som drivere av Hornemansgården, uten konkurranseutsetting. Slik innlegget er formulert er det tydelig at han påpeker eldrerådets leder sitt fravær i debatten om Hornemansgården.

Randi Wiggen  Foto: privat

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Leder i eldrerådet har deltatt i debatten, men ikke gjennom Adresseavisen. Adresseavisen fattet interesse for saken først for en ukes tid siden, da den eskalerte med helsideannonser i avisa fra PFO, og tusenvis av underskrifter ble overlevert ordføreren. Leder i eldrerådet har vært aktiv på Facebook, der intensiteten har vært høy. I første omgang for å forklare hvorfor konkurranseutsetting ble gjennomført, da ingen fra kommunen selv gikk ut og informerte om noe som var totalt uforståelig for de fleste, og de villeste rykter florerte. Leder i eldrerådet var mer opptatt av å fokusere på løsninger enn å fronte selve kampen.

Saken har satt sterke følelser i sving. Her har både Trondheim kommune og PFO glippet i den dialogen som burde vært tatt for to år siden, da saken ble satt på agendaen i kommunen og de som kunne bli rammet av konkurranseutsetting, ble informert. Det viser seg nemlig at ideelle organisasjoner kan fritas fra konkurranseutsetting hvis de oppfyller visse kriterier.

LES OGSÅ: Avslyser anbudet etter massive protester

Ved å google ideell organisasjon finner vi at det er en:

- juridisk person som utelukkende arbeider for et sosialt formål for fellesskapets beste

- som reinvesterer eventuelt overskudd tilbake til organisasjonens formål

- ideell virksomhet preget av idealisme ved at den driftes uten økonomisk motiv

- som er der for å avhjelpe sosiale behov i samfunnet

- som er der for å hjelpe bestemt utsatte grupper

- som forfølger et sosialt formål og arbeider for samfunnets beste

LES LEDERARTIKKELEN: Det må finnes en løsning for Hornemansgården

Trondheim kommune kunne selv vurdert PFO som ideell organisasjon.

Nå må flertallskoalisjonen av politikere som styrer i Trondheim kommune, legge saken død. Slutt å vri og vende på om kommunen skal ta over driften av Hornemansgården selv, og opprette et slags «brukerråd» av eldre. Dette kan føre til at konfrontasjonene fortsetter. La PFO drive Hornemansgården videre. Ønsker kommunen å legge til eller endre noen føringer for aktiviteter på huset, kan dette legges inn i samarbeidsavtalen mellom Trondheim kommune og PFO.

PFO er en ideell organisasjon.

Hornemansgården er PFO.

PFO er Hornemansgården.

LES OGSÅ: - Bra vi sto på for saken i sommerferien

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter