En brukerundersøkelse har mange svakheter, skriver Høyre-politikeren. Bildet er fra Dragvoll helse- og velferdssenter.  Foto: Michael Schult Ulriksen

Frykt og fakta i omsorgssektoren

Arbeiderpartiet kjemper iherdig for å unngå fokus på det som ikke er godt nok i eldreomsorgen. Gode resultater fra en brukerundersøkelse brukes til å «bevise» at det står bra til. Adresseavisens kommentator Harry Tiller går rett i denne fella i sin kommentar 6. august.

En brukerundersøkelse har mange svakheter. Det kanskje mest interessante ved slike undersøkelser, er å se endringer fra tidligere undersøkelser, om man scorer høyere eller lavere. Undersøkelsen fra 2018 er imidlertid ikke sammenlignbar med undersøkelsene fra 2013 og 2016. den kan dermed ikke brukes til å påvise fremgang eller tilbakegang i Trondheim.

LES OGSÅ: Ansatte hylles i brukerundersøkelse

Tone Dorthe Sletten 

Et eksempel som viser svakhetene ved brukerundersøkelsene, er Ilsvika helse- og velferdssenter. På brukerundersøkelsen oppnår sykehjemmet samlet fem poeng av seks mulige, noe som ser bra ut. Kommunerevisjonen har imidlertid gjennom sin undersøkelse av det samme sykehjemmet kommet med urovekkende konklusjoner knyttet til kvaliteten. Bystyrets vedtak i saken var enstemmig, og svært sterk kost. Det uttrykte bekymring over sykefraværet, kritikkverdig lav bemanning, at det er nødvendig å sikre et godt ytringsklima etc.

Revisjonens funn står i grell kontrast til god samlet score på brukerundersøkelsen. Dette viser at en brukerundersøkelse ikke nødvendigvis gir et godt bilde av kvaliteten ved et sykehjem.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Harry Tiller vektlegger at sykehjemmene samlet har en score på 5,2 poeng. Han nevner ikke med et ord at over 20 prosent av de ansatte svarer i nedre del av skalaen på spørsmål om de bidrar til at pasientene får tilbud om å komme ut i frisk luft minimum en gang per uke. Eller at over 20 prosent av svarene blant brukerne ligger på en score på 3 og lavere, på samme spørsmål. Eller at svarene fra ansatte og brukere er urovekkende når det gjelder tilbud om tilpasset fysisk aktivitet og trening.

Jeg og Toril Strand har gjennomført en besøksrunde på 19 sykehjem for å lære mer om eldreomsorgen i Trondheim. Vi hadde gode og reflekterte samtaler med ledere, ansatte, beboere og pårørende. Dette var ingen «undersøkelse», slik Tiller hevder. Å sammenligne våre observasjoner og inntrykk med brukerundersøkelsen blir totalt skivebom.

SE VALGDUELLEN: - Ansatte er redde for represalier og tør ikke si fra

Vår erfaring er at mange ansatte kvier seg for å rapportere om kritikkverdige forhold fordi de frykter represalier. Vi har sett hvordan mange sykehjem sliter med marginal bemanning, og at det går utover kvaliteten. De ansatte fortjener honnør for den innsatsen de gjør i en presset hverdag. Men vi skal ikke lukke øynene for mangler og svikt som går utover beboerne.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter