Derfor er det ikke smart å vente med ny campus

Det planlegges Ocean Space Center og ny campus for NTNU i Trondheim. Noen mener kanskje det blir for mye bygging i samme by?

En slik inngang er like meningsløs som å hevde at det ikke kan bygges nytt ved Universitetet i Oslo fordi nytt nasjonalmuseum skal bygges, i samme by.

Det har nylig vært opptak ved landets universiteter. NTNU kom godt ut. Åtte av landets topp 20-studier er femårige teknologistudier ved NTNU med studiested Trondheim. En god del av landets ungdom med de beste karakterene, velger å studere ved NTNU. Hvorfor er det så viktig å samle alle NTNU-studenter i ett geografisk område i Trondheim?

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Gunnar Bovim  Foto: Thor Nielsen

Svein Richard Brandtzæg  Foto: GORM K GAARE

Det nasjonale prosjektet med å samle NTNU i Trondheim i én campus har fått regjeringens støtte flere ganger, senest med grønt lys i januar 2018. Det er viktig at midler settes av på statsbudsjettet i høst.

LES OGSÅ: Kilder til Adresseavisen: Stor fare for at campus utsettes, dragkamp i regjeringen

NTNU har et nasjonalt teknisk-naturvitenskapelig mandat. Som breddeuniversitet med stort innslag av profesjonsutdanning har vi unike forutsetninger for å løse tverrfaglige samfunnsbehov til gode for landet. NTNU utdanner 75 prosent av Norges mastergrader i ingeniørvitenskap, og mer enn 90 prosent av doktorgradsstipendiatene i tilsvarende fag – disse skal ut i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. Vi vet at både tverrfaglig kompetanse og spisskompetanse er avgjørende i et framtidig arbeidsmarked med økende endringstakt og forventninger om bærekraftige løsninger for alt liv.

LES OGSÅ: NHO-sjefen kaster seg inn i kampen om campus

Forskning lønner seg for næringsliv og for verdiskapning, eksempelvis bekreftet gjennom rapporten olje- og energiministeren mottok i januar. Den dokumenterer at satsing på energiforsking har vært lønnsomt for samfunnet.

Trondheim er sentrum for mye av forskning og verdiskapningen innenfor energi og teknologiutvikling, blant annet på grunn av styrken i å kunne jobbe tverrfaglig. NTNU er dominerende i Norges Forskningsråds ordning med forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Vi er vertskap for tre og partner i seks FME.

Trondheim er sentrum for en nasjonal verdiskaping i samvirket mellom akademia og næringsliv. Samarbeidet mellom SINTEF og NTNU er ranket som nummer en i verden på samarbeid (Times Higher Education ranking). I 2017 kom DAMVAD med en analyse som viser at samarbeid med akademia lønner seg på bunnlinja for bedrifter. Tilsvarende gjelder for offentlig sektor. NTNUs forskningsmiljø er sammen med SINTEF en drivkraft for den verdiskapingen og konkurransekraften – over hele landet.

LES OGSÅ: - Å stanse nå vil være veldig uheldig. Vi trenger 100 millioner kroner

Med samlingen av campus i Trondheim vil allerede sterke fagmiljø bli utviklet videre. Private og offentlige samarbeidspartnere uttrykker sterkt ønske om å være del av dette. NTNU er i dialog med flere private bedrifter og offentlige etater om å samlokalisering i ny campus. Det er spesielt innenfor kommersialisering av teknologi at dette kan være interessant. NRK og NTNU har skrevet en intensjonsavtale om samlokalisering.

Byggeprosjektet er et middel for å nå våre faglige mål: å løse vårt samfunnsoppdrag enda bedre enn vi gjør i dag.

Å vente med å starte opp samlingen av NTNU er uheldig. Norge må vente lengre på å kunne hente ut gevinstene fra samlingen. Det vil også være kostbart. Å legge ned prosjektorganisasjonene i Kunnskapsdepartementet, Statsbygg, Trondheim kommune og NTNU for så å bygge opp igjen, er mer kostbart enn å bevare kontinuiteten. NTNU er opptatt av å være effektive. Vi er modne for oppstart. Starter vi i 2020 som planlagt, vil NTNU være klare i 2027 slik Regjeringen forutsatte i 2018.

Campus-samling og Ocean Space Centre øker landets konkurranseevne og velferd – de reduserer dem ikke. Bevilgningene må på plass nå. Det er billigst og best.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter