Full tribune også under vestfrontmøtet «Er det greit å gjøre alle folkeslag til disipler?» 31. juli.   Foto: Michael Schult Ulriksen

Å si at pinsevenner driver aggressiv misjon, er stigmatiserende og tendensiøst

Det kristne budskapet skal aldri påtvinges, men heller ikke frarøves mennesker, skriver pastor Frank Erlandsen i Betel i dette debattinnlegget.

Jeg var til stede på vestfrontmøtet «Er det greit å gjøre alle folkeslag til disipler?» 31. juli under Olavsfestdagene. Dette konseptet for samtale er meget bra. Takk til arrangørene, og ikke minst til Håkon Haugsbø, som ledet dette på en utmerket måte.

Les mer: - Vi kan ikke holde det kristne budskap for oss selv. Det må ut

Flere synspunkt ble, som seg hør og bør, representert. Journalist Maren Sæbø nevnte flere ganger pinsevenner og pinsekirker i sine kritiske merknader. Dette ble også referert i Adresseavisen. At urett er begått er hevet over enhver tvil. Det er bra at dette blir avdekket og rettet opp, enten det er pinsevenner eller andre som står bak.

Frank Erlandsen, pastor i pinsemenigheten Betel i Trondheim og regionalleder av Pinsebevegelsen i Trøndelag  Foto: Privat

Les mer: Imam mener løsningen på klimakrisen både er moralsk og etisk - derfor starter han grønn jihad

Imidlertid gjorde Sæbø dette på en så udifferensiert måte at hennes utsagn kan tjene til stigmatisering av alle pinsevenner, som i verden utgjør mer enn 500 millioner mennesker. Hun snakket om pinsevenner som driver aggressiv misjon. Dette opplever jeg tendensiøst å projisere på pinsevenner generelt, men er selvfølgelig lov å mene, og det kan nok ha skjedd.

Les mer: Robin (25) ble frikjent for drapet på Kevin etter 20 år

Det kristne budskapet skal imidlertid aldri påtvinges, men heller ikke frarøves mennesker, men ærlig presenteres i sin helhet for å gi reell valgmulighet. I min tenkning er kristen misjon kjærlighets holistiske tjeneste for menneskers beste, og «aggressiv misjon» blir da en selvmotsigelse.

Les mer: Gullvåg, vil du male en med skitne hender?

Slik som misjonens oppdragsgiver Jesus Kristus gjorde godt, vil etterfølgerne hans ikke være troverdige om vi ikke prøver gjøre det samme. Jeg trenger bare nevne fredsprisvinner og pinsepastor Dr. Denis Mukwege for å anskueliggjøre hva jeg mener. Videre nevnte Sæbø at pinsevenner støttet lovforslag om dødsstraff for homofile i enkelte afrikanske nasjoner. I verden er dette helt marginale synspunkt innenfor pinsesammenheng.

Les mer: - Har overgått alle våre forventninger

I tillegg er det viktig å forstå at pinsekirkene i verden ikke er hierarkisk oppbygd slik for eksempel Den katolske kirke er. Det betyr at den verdensvide pinsebevegelsen ikke er en ensartet gruppe. Synspunkter kan variere på viktige tema. Derfor blir det feil å generalisere i bruken av ordet pinsevenner, spesielt når de som nevnes er i klart mindretall.

Les mer: Det meste lyktes for Olavsfest i år

Ordet pinsevenn og pinsekirke er heller ikke beskyttet begrep. Hvem som helst kan bruke disse betegnelser uten at for eksempel pinsekirken i Roma eller andre steder kan nekte noen dette. Pinsebevegelsen i Norge mener at menneskeverdet er ukrenkelig uansett sosial status, kjønn, alder, seksualitet, etnisitet eller tro. Forfølgelse, trakassering og undertrykkelse av mennesker annerledes enn flertallet er forkastelig - alltid. Flere pinsevenner internasjonalt vet selv hva det betyr å være utsatt for dette. Dødsstraff for homofili er helt klart en horribel urett, som dersom den praktiseres, begås mot hele menneskeheten. Dette må vi stå sammen om, og pinsebevegelsen i Norge og den store majoriteten av pinsekirker internasjonalt tar selvfølgelig sterk avstand fra dette. Takk til Maren Sæbø, som aktualiserte en meget alvorlig problemstilling, og takk for at jeg her får komme med et utfyllende og forhåpentligvis klargjørende innspill.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter