Geir Isaksen fikk i fjor en lønnspakke på 6,2 millioner kroner, ifølge NRK. Bonusen på 1,3 millioner kroner sørget for lønnsvekst på 12 prosent.  Foto: Berit Roald

Vy og Titanic

En kan spørre seg om toppsjefen i Vy er så opptatt med å telle penger og speile seg i den nydesignede uniformen sin, at han glemte å sikre kvaliteten.

Toppsjefen i Vy tjener altså 6,2 millioner kroner (inkludert en klekkelig bonus han på mystisk vis visstnok har gjort seg fortjent til). NRK melder at alle de 49 direktørene i jernbaneselskapene som tidligere har vært en del av NSB har millionlønn. De seks toppsjefene tjener i snitt 3,2 millioner kroner.

Tore O. Sandvik  Foto: Morten Antonsen

LES HELE NRK-saken om dette her.

Det siste året har de brukt 300 millioner kroner på å bytte navn på selskapet fra NSB til Vy og tapt det andre toganbudet på å kjøre tog, blant annet her i Trøndelag. Denne gang tapte de for SJ, som har det samme navnet de alltid har hatt. SJ var 350 millioner kroner billigere enn Vy - omlag det samme Vy har betalt for nytt navn.

Nå har også Vy tapt flybusskjøringen til Værnes. En kan jo spørre seg om toppsjefen i Vy er så opptatt med å telle penger og speile seg i den nydesignede uniformen sin, at han glemte å sikre kvaliteten i anbudene de skulle levere. Med denne utviklingen, kan det jo tenkes at det er alle direktørene som til slutt utgjør kjernevirksomheten til Vy. Det blir som på Titanic der festen fortsatte på første klasse mens skipet sank.

LES OGSÅ: Elendig informasjon og buss for tog: Vy har gått av skinnene

Det er forresten også nokså provoserende å tenke på at Vy nå sier de kan kjøre tog for 150 millioner kroner i året på de strekningene de tapte i anbudet, mens de i år og de foregående årene har kjørt for 700 millioner kroner i året. I Trøndelag må fylkeskommunen betale Vy millionbeløp for at prisen på månedskort skal være det samme som på bussen, slik at ikke pendlerne som kan kjøre tog velger bussen isteden. De har med andre ord hatt god råd til å betale for dette selv.

LES OGSÅ: Nye tog for tunge for trøndersk jernbane

Jeg har derfor bedt Fylkesrådmannen i Trøndelag om å frambringe svar på hvorfor fylkeskommunen da må betale Vy for månedskortene. Hva er det våre bidrag i realiteten finansierer all den tid Vy mener de kan kjøre tilsvarende strekninger - med økt frekvens - til en femtedel av prisen av det de gjør idag og samtidig ta ut høyere marginer enn det SJ vil ta ut. Ifølge avisene tapte Vy på pris fordi de ville ta ut høyere profitt enn SJ.

Vy hevder selv i et regnestykke at 350 mill av differansen skyldes økte inntekter - hvorfor har de ikke sørget for det i inneværende avtaler?

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Sp angriper skjemaveltet som New Public Management har ført til