Hadde motorveien som var planlagt over Bakklandet funnet sted, som politikerne ville på 1970-tallet, ville veien fjernet en av de mest kjære plassene i byen, skriver innleggsforfatteren.   Foto: Christine Schefte

Behold særpreget i byutviklingen

Et eksempel til etterfølgelse byplanleggingen i Trondheim er det tidligere industriområdet Vulkan i Oslo.

Selv om vi må ha framgang og utbygging av byene våre, er det viktig at vi også tar vare på historien og stedsfølelsen. Busstasjonen i Trondheim er et eksempel på det motsatte.

I dag blir det bygget mange nye bygg som følger norsk standard og er fine, modernistiske bygg som ville passet inn i hvilken som helst by. Men selv om byggene er estetiske, moderne og holder god standard, er jeg redd for at vi bygger byer uten sammenheng med historien.

LES OGSÅ: Politikerne må ikke la seg overstyre av grådige utbyggere

Busstasjonen i Trondheim er planlagt revet. Det skal bygges et stort nytt bygg som dessverre ikke står i stil med den gamle bryggerekken på andre siden av kanalen, eller Solsiden som er i nær omkrets. Bygget er fint og moderne, men representerer et stort stilbrudd opp mot den eksisterende bygg massen.

Bygget står heller ikke i stil til musikkmuseet Rockheim, som ligger i samme område, eller broen mellom Rockheim og togstasjonen. Bryggerekka ligger under strenge reglementer for oppussing og nybygg. Da bryggerekka i Trondheim brant ned, ble de bygd opp igjen i nær samme stil for å beholde det helhetlige bildet. Ved å gi det nye bygget en lignende stil, ville det passet bedre inn i byen og det ville ha gitt en følelse av sammenheng i byrommet.

LES OGSÅ: Å planlegge byen med bind for øynene

Et eksempel til etterfølgelse er det tidligere industriområdet Vulkan i Oslo. Jeg synes det er laget et godt, fullstendig bilde, med en modernisering av bygget som fungerer bra med den eldre stilen. Selv om byggene i disse områdene står tettere ,og det derfor er viktigere å ha en samordnet stil, er det fortsatt et godt eksempel på hvordan man kan forene gamle og nye bygg i områder under utbygging. På Vulkan er de eldre byggene også noe fornyet, som gjør det lettere å bygge i samme stil.

Ekebergparken er et annet eksempel. Istedenfor å rive hele parken ble det lagt til et nytt lag på det gamle. Samtidig som noe av det gamle ble bevart, ble området fornyet. Dette synes jeg var en veldig fin måte å gjøre det på, i tillegg til at det kan inspirere oss i framtiden til lignende praksiser.

Det er viktig at vi som skal bygge byen, tar med oss historien. Vi som studerer landskapsarkitekt, legger mye vekt på bevaring. Men vi kommer ikke noen vei ved mindre vi får med oss arkitektene og planleggerne. Ved å legge inn elementer av det gamle i det nye som blir bygget, kan vi bidra til å minnes de gamle tradisjonene som forsvinner og respektere kulturen i området.

LES OGSÅ: En byplanlegging som bør gi strykkarakter

Hadde for eksempel motorveien som var planlagt over Bakklandet i Trondheim funnet sted, som politikerne ville på 1970-tallet, ville veien fjernet en av de mest kjære plassene i byen. Historie ville gått tapt. Heldigvis har de klart å både fjerne mye trafikk fra sentrum og beholde Bakklandet ved å legge veien borte fra sentrum. Dermed har Bakklandet fått vokse til å bli en folkekjær attraksjon.

Det er mye å ta hensyn til når det skal bestemmes om bygg og områder skal bevares, slik de er eller om det skal bygges nytt. Dette kan gjøres på mange måter, som Vulkan i Oslo eller Ekebergparken, hvor man fortsatt beholder en del av det gamle, men likevel får skape noe nytt.

De fleste byene i Norge har særpreg og en stedsfølelse. Ved å se bilder fra enkelte deler av byen vil den være lett gjenkjennelig. Alle byene har sitt særpreg som assosieres med byen, som Domkirken i Trondheim eller Bryggen i Bergen. Vi må se på historien for å forstå hvorfor byen er bygd som den er, og at selv om vi skal bevege oss fram med tiden, er det viktig at vi ikke mister følelsen for stedet.

Hør på OmAdressert: - Overraskende mange påstår at Trønderenergi har kjøpt seg en lederartikkel

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter