Lurer du på hvorfor det blir opprør mot bompenger? Det gjør ikke jeg, skriver debattanten.  Foto: Håvard Jensen

Fosen pendlerforening har en plan for å få bukt med bompenger

Lurer du på hvorfor det blir opprør mot bompenger? Det gjør ikke jeg.

Stadig kommer diskusjonen for og mot bompenger opp. Bomring rundt Trondheim er noe annet enn bommer langs landeveier.

Bomringer har dobbel hensikt: Den skal regulere mengden trafikk inn til byen og den skal samle inn penger til veibygging og kollektivtrafikk. En bom langs en landevei eller fylkesvei har stort sett som hensikt å samle inn penger til et bestemt vei, bru eller tunnel-prosjekt. Men for de som må passere en av disse bommene, er hensikten uvesentlig : De må betale, likevel.

LES KOMMENTAREN: Bompenger er en melkeku - nå er den utslitt

Og alle må betale, uansett hensikt med kjøringen, inntekt geografisk sted. Uansett om det finnes alternativer til denne kjøringen.

En gruppe som er særlig utsatt, er pendlerne. De må på jobb. Mange må passere bommer hver eneste dag. Og det koster flesk.

En gruppe i denne gruppen, er pendlerne til eller fra Fosen, faktisk nesten 1000 per dag! Og vet alle hva det koster å reise fra Fosen til Trondheim? Rundt 530 kroner tur/retur. Hver dag, dersom de ikke har rabattavtale.

530 kroner hver dag for en fergetur på 20 minutter.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Noen innvender: I denne summen inngår både fergebillett og bompenger. Ja, vel. Men for pengepungen spiller det ingen rolle. Jeg mener at fergeutgifter må regnes som en bom. Ferga utgjør en del av fylkesveien, og for å komme videre på denne veien, må du betale. Om det er en fysisk bom eller en fergebom, spiller ingen rolle.

Lurer du på hvorfor det blir opprør mot bompenger? Det gjør ikke jeg.

Pendleren fra og til Fosen bringer inn mer 150 millioner skattekroner årlig. Som takk for det må han eller hun ut med mange titalls tusen i reiseutgifter. Får de noen takk?

Fosen Pendlerforening var for ett år siden på Stortinget og i departementet med en plan for å få bukt med dette. Vi har også en avtale med Samferdselsdepartementet 13. juni: Her er en grov skisse til plan, som kan rive bommene og gjøre fergene gratis:

  1. Alle personbiler har brikke.
  2. Alle disse legger 2000 kroner inn i brikka i starten av året, el-biler også.
  3. Varebiler legger inn 1500 kroner.
  4. Campingbiler og vogner legger inn 1500 kroner.
  5. Lastebiler og busser legger inn 10 000 kroner.

LES OGSÅ: Raja enig med Giske - det er blitt for mye bompenger

LES OGSÅ: Bompengepartiene har doblet sin oppslutning

Og så til det store poenget:

De som kjører inn i landet, betaler det samme. For hensikten er at du betaler for å bruke veien, alle som bruker veien, betaler for det, nordmenn og utlendinger. Dette systemet er i bruk i Sveits, Østerrike og Italia. Tyskland jobber med saken.

På Svinesund kjører det 2500 trailere over grensa hver dag! Og en mengde personbiler og bobiler ...

Når han eller hun har brukt opp det som er lagt inn i brikka si, kjøres det gratis resten av året.

De som kjører så lite at de ikke bruker opp summen sin, får restbeløpet overført til året etter. Altså: De som kjører personbil, slipper unna med maks 2000 kroner per år. Med dette systemet vil også ferga bli gratis!

Fosen pendlerforening har altså fått audiens hos departementet med denne ideen, for tredje gang. Og vi håper at resultatet blir at de setter ned en hurtigarbeidende gruppe for å sette dette ut i livet Mye må justeres, for eksempel at veibom, fergebom og bomring må få sine ordninger.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Hør vår debatt-podkast: - Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre