Vi tar sterk avstand fra alle ufine og rasistiske ytringer, og vi har aldri brukt den omstridte plakaten med nazistiske hentydninger,. skriver aksjonsgruppa «nei til vindkraftverk på Frøya» med fra venstre Eskil Sandvik, aksjonsleder Hans Anton Grønskag, Hege Jeanette Johansen og Lene Dahlø Skarsvåg.  Foto: Terje Svaan

Vi er ikke lovbrytere eller rasister!

Aksjonsgruppa «nei til vindkraftverk på Frøya» er blitt framstilt som lovbrytere og rasister. Det er ikke oss.

Det har versert ulike rykter om oss i aksjonsgruppa «nei til vindkraftverk på Frøya» den siste tida. Vi har blitt framstilt som lovbrytere og rasister. Det er ikke oss. Vi er åtte stykker i gruppa. Noen av oss har jobbet med dette siden 2005, noen har blitt engasjert i senere tid.

LES OGSÅ: Politikerne på Frøya vil stanse vindkraftanlegg

Vi tar sterk avstand fra alle ufine og rasistiske ytringer, og vi har aldri brukt den omstridte plakaten med nazistiske hentydninger. Vi har aldri oppfordret til, eller begått ulovlige handlinger. Vi forventer at folk som ytrer seg i media og får godt med spalteplass i det minste tar en grundig faktasjekk og er kildekritiske.

Gruppa har jobbet med folkeavstemning, valg, og informasjon om vindkraftverk. Da utbygger planla å begynne arbeidet dagen før folkeavstemninga ble vårt fokus rettet mot startområdet for utbygginga.

Med grunnlag i naturmangfoldloven på grunn av hekkende havørn ble arbeidet stanset den dagen. Arbeidet kom ikke igang før plan- og bygningsloven §21-9 «bortfall av tillatelse» trådte i kraft. Ingen ulovligheter ble begått i løpet av disse dagene i Nessadalen.

LES OGSÅ DENNE GJESTEKOMMENTAREN: Historiens verste rasering av trøndersk natur

Mange hundre var innom området for en kopp kaffe, en prat og sosialt samvær. Alle med stort hjerte for naturen, og med stor bekymring for framtida om vindindustrien får fortsette sin ferd gjennom landet.

Det var aldri dårlig stemning, selv om det kom noen nedturer underveis. Samholdet og det gode vennskapet som oppsto overskygget alt. Her var ungdommer, strikkende bestemødre, helsearbeidere, lærere, politikere, laksemilliardærer og pensjonister alle en likeverdig del av det gode fellesskapet som oppsto. Flere organisasjoner var innom for å vise sin støtte. To stykker fra Trønderenergi kom på besøk. Ingen ble dårlig mottatt, alle fikk en kopp kaffe og en prat.

Det blir lagt stor vekt på å holde en god tone og ha saklige og fine uttalelser i media og til folk i rundt oss. Selvfølgelig blir det av og til sterke følelser når engasjementet er så stort, og saken betyr så mye. Det må vi regne med. Det har også vi fått kjent på. Det har ikke bare vært klapp på skuldra underveis. Det har til tider vært tøft for enkelte av oss som har fått mange ufine og nærmest truende beskyldninger. I tillegg spres det usannheter som vi tar på det største alvor.

LES OGSÅ TONE SOFIE AGLENS KOMMENTAR: Kampen mot vindmøllene

Vår sak dreier seg kun om vindkraftverk. Hvordan vil dette påvirke oss i forhold til støy, skyggekast, solblink, iskast? Litervis med hydraulikkolje brukes, er vi 100 prosent sikker på hva som skjer med drikkevannet om det oppstår ulykker med turbinene?

Det er store irreversible inngrep i naturen. Økosystemet vårt er sårbart. Urørte områder der fugler, dyr, insekter og fauna får være i fred er den nye mangelvaren. Vi kan ikke ofre livsviktig natur og sette folkehelsa på spill. Vi må ta grep før det er for sent.

Derfor samles vi til aksjon i Nessadalen. Ikke for å gjøre ting vanskelig for Trønderenergi. Det er ikke en lett situasjon for dem heller. Men for oss kan ikke denne utbygginga forsvares med penger. Vi håper og tror på ei vindkraftfri øy. Det er den eneste løsninga for framtida.

Hør våre kommentatorer snakke om vindmøllekrangel, fødetilbudkrangel, påske, påskekrim og Game of Thrones

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Hør vår debatt-podkast: - Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre