Har politikerne evne til å tenke på det beste for byen? Evner man å sette på bremsen og avvente en vurdering fra byantikvaren, spør innleggsforfatteren. 

Ladejarlen-tomta har de siklet på i flere tiår

Dette er en tomt som eiendomsutviklerne sikkert har siklet på i flere tiår, og da er spørsmålet. Har politikerne evne til å tenke på det beste for byen?

Siden informasjonsmøte på Lade Skole i regi av Trøndelag fylkeskommune og Asplan Viak har mye av min fritid gått med til å arbeide mot en rasering av Ladehammeren slik vi kjenner den i dag. Jeg trodde ikke jeg kunne bli mer opprørt i denne saken enn etter utsagnene fra eiendomssjef i Trøndelag fylkeskommune på møtet 4. desember. Det var frem til jeg leste ordet fritt i Adresseavisen med morgenkaffen nylig, men det kommer jeg tilbake til.

LES OGSÅ: Vi må revurdere Lades rolle i midtnorsk historie


Under informasjonsmøtet var det spesielt følgende jeg bet meg merke ifra eiendomssjefen: «Vi hører mange mener mye om kulturminneverdien til Ladejarlen, men realiteten er at det ikke foreligger noe vedtak om verning.» Videre sa han «vi kan ikke ta hensyn til hva folk mener, vi forholder oss til hvordan situasjonen er i dag.». Personlig hadde jeg ikke forventet mitt første møte med fylkeskommunen slik. Jeg trodde fylkeskommunen var opptatt av å gjøre det beste for sine innbyggere, og ivareta verdiene i regionen, men for undertegnede fremstår fylkeskommunen som en eiendomsspekulant i denne saken. Det provoserer meg sterkt.

I etterkant av informasjonsmøte har Ladejarlen ressursgruppe samlet nær 1400 medlemmer som mener det er viktig å ivareta Ladejarlen, det sier noe om engasjementet. Jeg undres over hvor lite engasjert politikerne er i denne saken, har de glemt at det nærmer seg valg? Synes det var sterkt av Høyres ordførerkandidat å rykke ut i avisen, men hvor er de andre politiske partiene?

LES OGSÅ: Ladejarlen kan bli et viktig møtested i den nye Østbyen

Etter å ha lest Adresseavisen ser det jo ut som at politikerne har resignert fullstendig i forhold til byutviklingen. Det kommer jo tydelig frem av Trygve Lundemos kommentar. Her kommer Trygve med flere gode forslag for hvordan man kunne håndtert utbyggingen ved Trondheim stasjonssenter. Istedenfor å ende opp med forslaget til Asplan Viak som ble vedtatt. Nå har politikerne muligheten til å komme på banen tidlig, la ikke det samme skje med Ladejarlen. Jeg forventer at det kommer tilbakemeldinger på dette innlegget fra politikerne i byen!


Så tilbake til morgenkaffen og sinnet som ikke har gått over. Sissel Arctander, byplanlegger og sivilarkitekt starter sitt innlegg med å si at det er strålende med boliger på Ladehammeren, det er vi to enige. Der stopper dessverre enigheten også. Jeg kjøper ikke argumentasjonen med at Ladejarlen ikke egner seg til noe annet enn boligformål. Det skal bygges mange boliger i nærområdet, og beboerne har også behov for noe annet enn boliger. Ladejarlen kunne blitt et byrom for alle beboerne på Ladehalvøya, Lilleby, Nyhavna og Nyhavna øvre. Her kunne vi hatt bedrifter, spisesteder, kanskje til og med et kunstmuseum. Mulighetene er til stede om det finnes politisk vilje.

LES OGSÅ: Vil rive Ladejarlen skole og bygge 200 boliger


I artikkelen sier Arctander videre at det på denne tomta kan betalingsvilligheten være så høy at man faktisk har råd til å bygge om helt eller delvis, med høy kvalitet. Her tror jeg hun er inne på noe, det er dette det egentlig handler om. Dette er en tomt som eiendomsutviklerne sikkert har siklet på i flere tiår, og da er spørsmålet. Har politikerne evne til å tenke på det beste for byen? Evner man å sette på bremsen og avvente en vurdering fra byantikvaren?