At budsjettsprekken i BOA skyldes vekst i antall brukere av bo- og aktivitetstilbudet for utviklingshemmede er å snu ting helt på hodet, mener innleggsforfatter Dagfinn Løvdal.  Foto: Privat

Rådmannen driver bevisst underbudsjettering

Å late som brukerne av bo- og aktivitetstilbudet for utviklingshemmede var ukjent da budsjettet for 2018 ble lagt, er ikke troverdig.

Kommunaldirektør i Trondheim kommune, Helge Garåsen, fraskriver seg ansvaret for overskridelser/underbudsjettering i BOA, (Bo- og aktivitetstilbudet for utviklingshemmede). I distriktsprogrammer til NRK Trøndelag tirsdag 11. februar satte NRK søkelys på budsjettoverskridelsene i BOA, over 50 millioner i fjor, og forventet 65 millioner i år, og på protestaksjonen på rådhustrappa dagen før mot ytterligere nedskjæringer i tilbudet.


På spørsmål fra NRK om årsaken til overskridelsene svarer kommunaldirektør for BOA, Helge Garåsen: «Hovedgrunnen er en betydelig brukervekst og flere brukere med sammensatte behov». Dette er å snu saken på hodet!

LES OGSÅ: Ungene fortjener samme tilbud overalt

De nye brukerne kom ikke uventet fra oven, men er borgere av Trondheim by som har stått på venteliste for tilrettelagt bolig i årevis, og som responderte positivt på kommunens initiativ i 2017 (etter pålegg fra Fylkesmannen og departementet) om selv å kjøpe bolig med nærhet til personalbase.

LES OGSÅ: - Vi er opprørt over mangelen på styring


Å late som disse brukerne var ukjente da budsjettet for 2018 ble lagt, er ikke troverdig! Og de er altså heller ikke tatt hensyn til i årets budsjett. Dette er åpenbart bevisst underbudsjettering og ansvarsfraskrivelse fra både kommunaldirektør og rådmann mot å yte lovpålagte tjenester for å sikre byens utviklingshemmede medborgere grunnleggende menneskeretter! Derfor står vi nå mange sammen – utviklingshemmede selv, pårørende, ansatte i BOA og andre med omtanke for mennesker med bistandsbehov – for å protestere mot videre nedskjæringer, og si at nok er nok!

Hør våre kommentatorer og gjest Jonas Skybakmoen snakke om Venstre-bråk, Skippysenteret og trøndersk kulturliv

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter