Lang kamp: Lian huseierforening, her ved Stig Ellefsen (t.v) og Anders Berg, skriver om den langvarige striden mellom Lian-beboere og Trondheim kommune. 

Vi håper dette er starten på slutten på nesten 60 års trakassering fra kommunen

Vi som bor på Lian har også rett til å få leve våre liv uten stadig frykt for plutselige omveltninger, skriver Lian huseierforening i dette debattinnlegget.

Trondheim kommune har fått hard medfart fra Sivilombudsmannen angående reguleringsplanen på Lian. Han mente det forelå tvil om hvorvidt reguleringsplanen var motivert ut fra saklige hensyn, og kom til at den ikke kunne opprettholdes for en rekke eiendommers vedkommende.

Dette innebærer – som han videre fremholder – at det ikke kan utelukkes at inngrepene i eiendomsretten som planen medfører kan være uberettigede, jf. Den europeiske menneskerettighets- konvensjon, protokoll 1, artikkel 1.

I klartekst betyr dette at Sivilombudsmannen frykter at Trondheim kommune har brutt de Europeiske menneskerettighetene. Dette er alvorlig.

Les også: Rita bør si unnskyld til beboerne på Lian

I ettertid har Trondheim kommunes plan også fått slakt i rettsapparatet, med tap på alle punkter for den første pilotsaken som så langt er kjørt: Dette bekrefter at Sivilombudsmannens frykt var reell.

Men noen konsekvens av alt dette synes bygningsmyndighetene ikke å ta: Nei, her velger man heller å forandre tolkningen, samt praksis av gjeldende reguleringsplan. Og da helt uten at man varsler de berørte parter eller har noe vedtak som hjemler den reelle endringen i planen: Byggearbeid som frem til nylig kunne utføres uten søknad, ble plutselig søknadspliktig og krevde dispensasjon.

Dette fører i sin tur til at medborgere som har handlet i god tro, nå blir behandlet som kriminelle – samt enda mer usaklig forskjellsbehandling. Man trenger ikke å ha hatt mye befatning med Lov om plan- og bygningsrett for å forstå at en slik framferd går imot intensjonene i lovverket, og således er lovstridig.

Les også: Ektepar på Lian vant mot staten etter å ha klaget på vedtak

Ingen vedtak gir ingen klagemulighet, ei heller medvirkning eller forutberegnelighet – slik loven forutsetter.

Mener kommunen at planen skulle vært enda strengere enn den alt er, må man i anstendighetens navn starte en reguleringsprosess.

Vi vil i den sammenheng minne om Protokoll I til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon art. 1 (EMK P-1-1): «Art 1. Vern om eiendom. Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin eiendom i fred. Ingen skal bli fratatt sin eiendom unntatt i det offentliges interesse og på de betingelser som er hjemlet ved lov og ved folkerettens alminnelige prinsipper»

Vi som bor på Lian har også rett til å behandles etter prinsippet om likhet for loven, samt å få leve våre liv uten stadig frykt for plutselige omveltninger og usaklig forskjellsbehandling.

Les også: - Glad for at Lian-dommen ikke ankes

Vi er derfor veldig takknemlige for at et klart politiske flertall i bygningsrådet har sendt et tydelig signal til byggesakskontoret, at tidligere tolkning av planen skal opprettholdes. Det vil si at man ved ombygging får beholde tidligere lovlig godkjente byggearealer på sine eiendommer uten dispensasjon.

Vi håper dette er starten på slutten på nesten 60 års trakassering fra Trondheim kommune sin side. Vi mener det gjennom dialog er fullt mulig å finne gode løsninger for byens befolkning og huseierne på Lian. Men dette forutsetter at alle er innstilt på å ta et skritt tilbake og rette opp alle feil som er begått.

Vi takker derfor bygningsrådet for nå og ha tatt det første skrittet i riktig retning ved å sette byggesakskontoret på plass.

Hør våre kommentatorer og gjest Jonas Skybakmoen snakke om Venstre-bråk, Skippysenteret og trøndersk kulturliv

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter