Vindkraft og urørt natur skaper store konflikter, men regiondirektøren i NHO mener vindkraft lønner seg ikke bare for utbyggerne, for Trøndelag, men også for klima og natur og for strømbrukere.  Foto: Arkivbilde

Uten sort bunnlinje blir det ikke grønt skifte

Vindkraft lønner seg, for utbyggerne, for Trøndelag, for klima og natur og for strømbrukere, og det skal vi være glade for.

Heldigvis forstår stadig flere at vi må redusere klimagassutslippene fra husholdningene. transport og næringsaktivitet i tiårene som ligger foran oss og at jo mer vi klarer å redusere nå, jo mindre krevende blir det mot midten av århundret når vi bør være i mål med omstillingen til et lavutslippssamfunn. Det er imidlertid ikke like klart at forståelsen av at det grønne skiftet krever sort, ikke rød, bunnlinje. Med rød bunnlinje blir det rett og slett ikke noe av det grønne skiftet. En som burde ha forutsetning for å forstå behovet for lønnsomhet og verdiskapingsbidrag er Hogne Hognset, som har bakgrunn både fra Statoil (nå Equinor) og fagforeningen IndustriEnergi. I leserbrevet i Adresseavisen 16. jan. kommer det klart til uttrykk at den forståelsen ikke er til stede.

LES OGSÅ: - Det blåser mer til havs, det er færre arealkonflikter og det er mulig å bygge større vindmøller


Heldigvis er Trøndelag et attraktivt sted å investere, også for utlendinger. Bare i prosessindustrien, som Hognset er opptatt av, har vi eiere fra Tyskland, Østerrike, UK, Kina og USA. På energiteknologisiden har vi sveitsisk og tysk eierskap tungt til stede. Innen kraftproduksjon er allerede sveitsiske aktører tungt inne og nå får vi milliardinvesteringer fra en tysk kommunal energiaktør. Jeg er veldig glad for alle disse investeringene i trøndersk næringsliv og synes det er rett og slett hyggelig å ha disse aktørene på plass her, i samarbeid og konkurranse med nasjonale og lokale selskap. Men jeg lever ikke i den villfarelsen at de har virksomhet her for å være snille, eller fordi de synes trøndere er så trivelige. Tvert imot er det gledelig å vite at de velger å investere sin finans- og humankapital i Trøndelag fordi de vet at det er lønnsomt. Når det attpåtil investeres i en næring som vi vet vil være en viktig bidragsyter til sosial, økonomisk og økologisk bærekraft mener jeg det er ekstra hyggelig.

Tord Lien 

 

Og ja, det skjer blant annet fordi det blåser mer, særlig på vinteren, i Trøndelag enn i kontinental-Europa. Denne vinden har alltid vært her, til glede og irritasjon, men frem til nå har den blåst forbi. Fra nå av vil vi låne vinden litt og fortsette med noe vi alltid har vært gode på i Trøndelag, høste av de ressursene naturen har gitt oss.

LES OGSÅ: Ingen grenser for vindkraft?

Hognsets argument om at vi har «nok kraft» er for det første relativt meningsløst og for det andre feil for Midt-Norges del. Vi har «nok» avispapir, laks, gass, olje og silisium også, uten at det er et argument for å slutte å produsere disse produktene, all den tid det finnes et betalingsvillig marked utenfor regionen. Det er også feil fordi vi i Møre og Romsdal og Trøndelag produserer langt mindre kraft enn vi produserer. I 2018 måtte regionen importere 8 av 26 TWH vi brukte i regionen, eller 30 prosent av strømforbruket. Her har Hognset faktisk et poeng, det går tapt en del kraft ved transport, men det er ikke hvorvidt kraften passerer en landegrense som er avgjørende for det tapet.


Dermed er det et selvstendig poeng å bidra til at Trøndelag blir mer selvforsynt med kraft. Det vil også potensielt kunne bidra til mindre utbyggingsbehov for de store overføringslinjene mellom landsdelene. Om Hognset virkelig var bekymret for sertifikatprisen, som hans siste arbeidsgiver var tilhenger av å innføre, burde han jo juble for enhver ny utbygging. Bygges det ut nok vindkraft vil sertifikatprisen bli ned mot null, noe jeg har grunn til å tro at stødige økonomer i kraftselskapene nok legger til grunn når de vurdere lønnsomhet og risiko i nye kraftprosjekter. Skulle det derimot bli bygd ut lite vil sertifikatprisen, og markedsprisen for kraft, bli høyere.

LES OGSÅ: Mer samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte

Med andre ord: Vindkraft lønner seg, for utbyggerne, for Trøndelag, for klima og natur og for strømbrukere, og det skal vi være glade for. For uten sort bunnlinje blir det ikke noe grønt skifte.

Hør våre kommentatorer og gjester i OmAdressert live fra Trøndelagsmøtet

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter