NTNU har fått kritikk for håndteringen av Eikrem-saken. Rektor Gunnar Bovim har imidlertid beklaget saken og forsikret at det er full ytringsfrihet ved universitetet.  Foto: Helene Mariussen

Hvor har Eikrem disse teoriene fra?

NTNU har vært mer opptatt av Øyvind Eikrems ytringsfrihet enn å bekjempe farlige ideer, mener innleggsforfatteren.

Flere innlegg i Adresseavisen den siste tiden har bidratt positivt til å opplyse om viktige sider av den såkalte Eikrem-saken. Jeg ønsker å ta opp hva slags teorier og politisk ideologi Ekrem representerer med sitt innlegg i nettavisen Resett. Dette har i liten grad blitt belyst i media til nå. Jeg har selv i mange år undervist ved samme utdanning som Eikrem.

LES OGSÅ: - Eikrem angriper faget vårt

Den 18. september ble Øyvind Eikrem intervjuet om den tragiske hendelsen i Trondheim, som endte med at to unge afghanske menn døde. Eikrem var sikkert klar over at Resett er kjent for sin innvandrermotstand. Under overskriften «voldskulturer» presenterer Resett Eikrem sitt syn på hendelsen.


Ifølge ham er nordmenn som tar imot slike flyktninger naive og kunnskapsløse fordi de ikke forstår hvilken bakgrunn ungdommene kommer fra. Så lanserer Eikrem sin teori om sammenhengen mellom vold og ungdommens bakgrunn som ligner faretruende på teorier med rasistisk innhold vi har hørt tidligere.

Peder Martin Lysestøl  Foto: Richard Sagen

 

Eikrem hevder at «yngre menn med oppvekst og bakgrunn fra krigssoner vil kunne involveres i groteske voldsepisoder, også etter ankomst til Norge.» Årsaken til dette er ifølge hans teori at: «Mange kommer fra stammekulturer i det midtre av Asia. De er vant til streng disiplin og vold i barndommen. Slikt vil prege deres psykologiske funksjon og hvordan man responderer på situasjoner, slik som konflikter og uenighet».

Les også kommentaren: Tvungen taushet er ikke gull

Han påstår altså at folk fra stammekulturer i midtre av Asia er disponert for vold.


Min egen erfaring fra møte med stammefolk på Filippinene, eller fattige palestinere i Midtøsten, egyptiske familier i Kairo eller møte med flyktninger i Norge, er det motsatte av det Eikrem påstår: Jeg har møtt folk som viser stor gjestfrihet, vennlighet og omsorg for andre.

Hvor har Eikrem disse teoriene fra? Det er ingen tvil om at mennesker under bestemte forhold, som krig, kan få psykiske problemer og utføre handlinger som de aldri ville gjort i normale tider. De tydeligste eksemplene på dette er brutaliteten under første og andre verdenskrig. Denne volden ble da utført av europeere.

LES OGSÅ LEDERARTIKKELEN: Dette er pinlig, NTNU


Det verste eksempel på menneskelig råskap er nazistenes behandling av jøder i Tyskland under siste verdenskrig. Som kjent påsto også nazistene at jødene hadde bestemte egenskaper. De var griske, egoistiske og farlige for menneskeheten.

I dag blir slike teorier fordømt som primitiv rasisme som er avvist av vitenskapen. Tvert imot fastslår moderne vitenskap at det ikke er mulig å «påvise arvelige psykiske forskjeller eller systematiske ulikheter i kognitive egenskaper mellom menneskegrupper» (Store norske leksikon).

Dessverre har NTNU vært mer opptatt av Eikrems ytringsfrihet enn å bekjempe farlige ideer.

LES OGSÅ: - Vi ønsker ikke å gi noen av våre ansatte munnkurv

Jeg håper Institutt for sosialt arbeid tar tak i det teoretiske grunnlaget for Eikrems ytringer i Resett slik at studenter skal være trygge på at NTNU ikke tar lett på innvandrerfiendtlige holdninger.

Hør våre kommentatorer snakke om: Teatersjefen takker av, mer bråk i KrF, opptur for Ap i Trondheim og ny sang om RBK

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: Hva er norsk? Hva vil det si å være norsk?