Grundig gjennomgang av strømbruddet: «En del av denne gjennomgangen er å lytte til kritikk og spørsmål fra samfunnet rundt oss» skriver Bjørn Rune Stubbe, som er nettdirektør Trønderenergi Nett. 

Vi har satt igang en grundig gjennomgang av hvorfor strømbruddet oppsto, og hvordan vi håndterte det

«En del av denne gjennomgangen er å lytte til kritikk og spørsmål fra samfunnet rundt oss» skriver Trønderenergi Netts nettdirektør Bjørn Rune Stubbe i dette debattinnlegget.

På kvelden 8. november ble store deler av Trondheim strømløst, og mange opplevde en periode med lav spenning på strømnettet.

Torsdag kveld klokken 18.26 falt en av våre viktigste forsyningslinjer inn til Trondheim ut, høyspentlinja mellom Klæbu og Huseby. Årsaken var trådbrudd, med påfølgende kortslutning som løste ut vernet som overvåker linja. 20 sekunder senere koblet linja inn på automatisk gjeninnkobling. Den ble liggende inne med jordslutning og spenningsfeil, fordi tråden som røk ble liggende til jord, samtidig som de to andre trådene på linja var i funksjon. Den kraftige kortslutningen medførte følgefeil i nettet vårt, noe som resulterte i at også andre områder falt ut.

Det blir hektisk aktivitet på den døgnbemannede nettsentralen vår når slikt skjer, med et vell av alarmer og meldinger som kommer inn. Selv om operatørene våre er trent for å tenke rasjonelt og klart, er de også drillet på å skaffe seg en oversikt over situasjonen. Meldinger, alarmer og hendelser må gjennomgås og vurderes. Hva er omfanget, hvor er feilen, og hvilke tiltak skal settes i gang? Prioriterte oppgaver er typisk å prøve så hurtig som mulig å gjenopprette strømnettet, varsle mannskap for feilsøk og feilretting, og vurdere beredskapstiltak. Noen meldinger blir derfor liggende en kort tid, før tiltak konkluderes og igangsettes.

Les også: Det som skjedde i minuttene etter strømbruddet virker totalt uforståelig


For å løse problemet med spenningsfeil på høyspentlinja, måtte mange riktige tiltak iverksettes. I denne situasjonen var det påkrevd å gjennomføre en kontrollert utkobling av strømmen til omtrent halve Trondheim. Deretter omdirigere strøm fra andre høyspentlinjer uten feil, slik at vi til slutt kunne koble alle våre kunder inn på strømnettet igjen, område for område.

Seksten minutter over sju på kvelden hadde alle de berørte områdene fått strømmen tilbake. Samtidig hadde vi allerede montørlag i sving for å gjøre feilsøking på høyspentlinja. Gjennom kvelden og natta prioriterte vi å sette på mannskaper for å reparere linja, slik at den var klar for å levere strøm inn til byen igjen morgenen etterpå.

Dette var også bakgrunnen for at en del i området Heggstadmyra opplevde sprengningsstøy denne natta. For å reparere en slik feil er vi avhengig av å sprenge på skjøtene som kobler sammen linja, et arbeid som naturlig nok lager litt lyd. Ideelt sett bør ikke slikt sprengningsarbeid skje på natta, men i dette tilfellet vurderte vi at hensynet til å sikre strømforsyningen inn til Trondheim måtte få prioritet. I slike tilfeller varsler vi politiet i forkant, noe som ble gjort også denne gangen.

Opptatt av debatt? Les også: Jeg var 17 år da jeg ble gravid. Skulle ønske jeg hadde visst hvor ensomt og tøft dette kom til å bli


En del har også stilt spørsmål rundt hvilken fare og risiko det er for å få ødelagt utstyr og elektriske artikler i en slik situasjon. Det aller meste vi omgir oss med av elektrisk utstyr og komponenter skal i utgangspunktet tåle både strømutfall og lavere spenning. Likevel vil det være utstyr og installasjoner som kan være ømtålig for spenningsvariasjoner og skader kan oppstå.

Kunder som har fått skader på utstyr, som kan relateres til strømbruddet, kan ta kontakt med eget forsikringsselskap eller Trønderenergi Nett. Det er standard nettleieavtale for privatkunder og næringskunder som regulerer forholdet mellom oss og våre kunder.

Mer debatt: Jeg er naturfaglærer og vet hva elevene bryr seg om. Og så er det dette de skal ta bort fra naturfaget?


Vi har normalt gode rutiner for varsling når strømbrudd og hendelser oppstår. I dette tilfellet hadde vi tidlig dialog med NRK og Adresseavisen om situasjonen. Erfaringene viser at publikum søker mot lokale og regionale medier i slike tilfeller, og vi prioriterer derfor alltid å være tilgjengelig for dem så fort som mulig. I tillegg fulgte vi opp med informasjon i våre kanaler på Facebook og Twitter. Så må vi i dette tilfellet ta selvkritikk på manglende varsling via SMS, og hurtig oppdatering på vårt strømkart og nettside. Dette er et av områdene vi vil se nærmere på i lys av denne hendelsen.

Trønderenergi Nett har igangsatt en grundig gjennomgang av hvorfor hendelsen oppsto, og hvordan vi håndterte den. En del av denne gjennomgangen er å lytte til kritikk og spørsmål fra samfunnet rundt oss. Uansett forberedelser, forhåndstiltak, rutiner og prosedyrer, vet vi at det alltid er forbedringspotensial.


Hør våre kommentatorer snakke om: Nominasjonsbråk i Trondheim, bråk om krigshistorien, sjakk-VM og parterapi

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten