Innleggsforfatteren oppfordrer studentene ved DMMH til å si et klart nei til fjernpraksis. Bildet, som viser skolebygget, er tatt i en annen sammenheng. 

Studenter, som allerede lever under fattigdomsgrensa, må bruke 2000 kr av egen lomme for å få praksis

«Som akuttløsning vil ledelsen på høgskolen iverksette fjernpraksis – på studentens regning» skriver Stian Kåsa i dette debattinnlegget.

Rett før studiestart sto cirka hver tredje førsteårsstudent ved Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) uten praksisplass. Dette er på grunn av at høgskolen og kommunen ikke har klart å komme til enighet med barnehager som kan dekke antall nye praksisstudenter i år.

Over 440 studenter aksepterte studietilbudet til DMMH, men nå er 140 av dem uten plass, og som akuttløsning vil ledelsen på høgskolen iverksette fjernpraksis – på studentens regning.

Hvis innstillingen til ledelsen ved Dronning Mauds Minne Høgskole, ved rektor Hans-Jørgen Leksen, får gjennomslag, så må studenter ved samme høgskole belage seg på å betale for praksis av egen lomme.

Les også Kari Hovdes kommentar: Fem grunner til at studietiden blir den beste tiden i livet


Går utenom loven

I referatet fra møtet hvor denne saken ble behandlet står det blant annet:

«Studenters merutgifter blir neppe noen utfordring fordi det i denne omgang tenkes på en frivillig ordning hvor det gjennomføres en samtale med hver enkelt student hvor alle praktiske forhold avklares»

Dette vil sørge for at høgskolen går utenom universitets- og høyskoleloven § 7–1 som sier at institusjonen ikke kan kreve at studenten betaler for noe som er ordinært eller obligatorisk til utdanningene sine.

Opptatt av debatt? Les også: Vi er et eldre ektepar som fant ut vi skulle flytte. Fire måneder etter huskjøpet fikk vi det første sjokket


Blir ikke billig

En student som har familietilhørighet i Oslo er kanskje den som vil komme billigst unna med denne ordningen. Men billig er det ikke.

De må se for seg å ha en reiseutgift på i hvert fall 1500 kr for to turer til og fra Oslo. Så er det opphold og kollektivutgifter i tillegg, som til sammen blir minst 2000 kroner ekstra for studenten som allerede lever under fattigdomsgrensa. Høgskolen tar det for gitt at det er gratis å bo hjemme hos mor eller far, og tar heller ikke for seg de allerede forutsatte boutgiftene studentene har i Trondheim.

Det vil heller ikke være like god kvalitetssikring eller oppfølging av disse praksisplassene som kanskje blir tatt i bruk. DMMH har ikke ressurser til å personlig reise til og fra disse plassene og må i stedet forholde seg til teknologiske substitutter. Dette lover ikke bra for studentens studiekvalitet.

Mer debatt: Jeg har en sønn med et usynlig handikap, og skriver fordi de som ikke vet, heller aldri vil forstå


Ansvarsløst

Studentparlamentet ved DMMH mener at dette er ansvarsløst og ett stygt forsøk på juks fra høgskolens side. De leker med en organisasjonspraksis som SKAL være til det beste for studentene og utdanningene sine, men snur det til sin egen økonomiske fordel. Vi krever at DMMH sikrer at praksis blir gjennomført på en forsvarlig og sikker måte. Studenten skal kunne forvente en god og gratis praksis.

Er du førsteårsstudent ved DMMH, så oppfordrer vi dere alle til å si et sterkt NEI til fjernpraksis hvis ledelsen får det som de vil. Dere har økonomiske rettigheter i lovverket som du kan benytte deg av og som kan gjøre at du kan få økonomisk dekt fjernpraksis.

Du har krav på praksis uansett hvor du skal oppholde deg, og den skal være dekt av høgskolen!


Hør våre kommentatorer og gjest Per Olav Hopsø snakke om nytt Trøndelag, nytt Arbeiderparti og sommerferie

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten


Innleggsforfatteren: Stian Kåsa er leder i Studentparlamentet ved DMMH 

Innleggsforfatteren: Stian Kåsa er leder i Studentparlamentet ved DMMH