Vi har ikke tid til å hjelpe «Oda» som sliter med å komme inn i leken når det kun er 1,5 time med fire voksne på 24 barn

«Vi trenger flere voksne i barnehagen, flere faglærte og mer tid til refleksjon og samarbeid», skriver pedagogisk leder Marianne Kaasbøll Vagle i dette debattinnlegget.

Nå har det endelig kommet en pedagognorm, men dette er ikke godt nok. Vi trenger flere voksne i barnehagen, flere faglærte og mer tid til refleksjon og samarbeid. Da kan vi gjøre den jobben som «Rammeplan for barnehage» sier vi skal gjøre. Det stilles store krav til kvaliteten i barnehagen, noe som er bra. Men hvordan skal vi klare å gjøre jobben vår når vi ikke er nok ansatte til stede med barna?

Hordan er det mulig å tenke på barnas beste når det i en gruppe med 24 storbarn er fire ansatte? Seinvakta begynner kl. 09.30 og tidligvakta slutter kl. 14.00. I løpet av disse timene skal alle ha 30 minutters pause. Kanskje er det møte denne dagen også. Dvs. at to timer går med til pauseavvikling og en time til møte. Da sitter barna igjen med 1,5 time i løpet av barnehagedagen hvor alle voksne er til stede sammen med barna.

Les Tone Sofie Aglens kommentar: Tendensen til å fjase opp småjentene er noe vår generasjon har dyrket fram

I tillegg skal vi barnehageansatte lage mat, dekke bord, vaske gulv, lage pedagogisk dokumentasjon, rydde i gangen, leker skal vaskes og mye mye mer. Hvordan skal vi klare å gi alle barna det de har behov for, sikre oss at vi ser «Lukas» som ikke gjør så mye ut av seg? Hvordan skal vi hjelpe «Oda» som sliter med å komme inn i leken, veilede «Nora» i konfliktsituasjoner eller hjelpe en familie som er i sorg/krise når vi ikke er nok voksne på jobb? Hvordan skal vi klare å stå i denne jobben til vi blir 62 år, kanskje 70 år? Hvordan skal vi jobbe for å få ned sykefraværet og øke trivselen på arbeidsmiljøet når barnegruppene og arbeidsmengden øker, men ikke antall ansatte? Når skal vi sette oss ned å snakke/reflektere over hendelsen som skjedde mellom «Oda» og «Sondre» i går - når det er to uker til neste møte?

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Se min kjole

Hva hvis vi ser at «Lukas» er mye lei seg og vi opplever at han er nedstemt? Skal vi da vente til neste møte med å snakke om dette for så å prøve å få tid til en foreldresamtale? Har ikke «Lukas» krav på å bli sett hver dag og at vi tar tak i utfordringer med en gang?

LES KOMMENTAR: Dårlige damer på alle kanter

Den siste tiden er det publisert flere artikler angående bemanning i barnehage og en eventuell bemanningsnorm. Bemanningsnormen er avhengig av en lovendring. Forslaget er forespeilet behandlet i løpet av mai/juni og at normen blir gjeldende fra 01.08.18. KS ønsker utsettelse på dette fram til 2020 pga. at det ikke er gitt 100 prosent økonomiske midler til dette. Når det er sagt, er denne bemanningsnormen en uskreven regel som flere barnehager har tatt utgangspunkt i når man regner på hvor mange barn det skal være per ansatt: Tre barn per ansatt for barn under tre år og seks barn per ansatt over tre år. Bemanningsnormenen holder ikke mål. 1,5 time med fire ansatte på 24 barn er ikke forenelig med å utøve god kvalitet og tidlig innsats i barnehagen.

LES HER: Mener Abbasi-barna har vært her så lenge at de må få bli

Vi trenger flere kvalifiserte voksne i barnehagen. Med 24 barn på fire voksne oppfyller allerede denne gruppen bemanningsnormen som er foreslått. Dette er ikke noe å rope hurra for. Det legges stor vekt på tidlig innsats. Dette er ikke forenelig med dagens bemanning og heller ikke ved forslaget om ny bemanningsnorm.

Med stor sannsynlighet hadde fremtiden til «Nora», «Lukas», «Oda» og «Sondre» sett bedre ut hvis vi hadde vært nok voksne til å observere, reflektere sammen, legge til rette, veilede og jobbe kontinuerlig med tidlig innsats? De ville også hatt et bedre utgangspunkt når de begynner på skolen, hvor det er enda viktigere å klare å lese de sosiale kodene og inneha den kompetansen de trenger for å mestre en helt ny hverdag.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter