Ingen fare: Med tanke på at landet er veldig stor på vannkraft og energi for øvrig, er det ingen fare for landet om en står utenfor energibyrået Acer, mener innleggsforfatteren.  Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Slutter vi oss til Acer, gir vi fra oss råderetten over viktig norsk kraftlevering

«Mange industrisamfunn skjelver med tanke på hva dette kan føre til på sikt» skriver Arve Whitbro i dette debattinnlegget.

Stortinget skal i løpet av mars avgjøre om Norge skal slutte seg til EU’s energibyrå Acer. I praksis vil en slik tilslutning være ens med at vi overlater til dette energibyrået råderetten over viktige deler av norsk kraftforvaltning og kontroll. Acer, som ble opprettet i 2009 og med hovedsete i Ljubljana, har myndighet til å ta avgjørelser der det oppstår tvister i energispørsmål.

LES OGSÅ: Kronikk: - Norsk vann kan bli Europas batteri

Innad i EU diskuteres det om Acer på sikt skal få myndighet til å pålegge medlemslandene tiltak for å harmonisere prisene mellom medlemslandene og styre hvordan kraftinntektene skal brukes. Eksperter innen jus og økonomi sier at det er helt umulig å vite hvordan Acer vil se ut i 2025.

Alt taler for at byrået bare vil få en sterkere og sterke posisjon innen energiforvaltningen i Europa og at EU også vil legge premissene for energibransjen.Det er en kjent sak at regjeringa med olje – og energiministeren i spissen går inn for at Norge skal slutte seg til Acer. Dette er helt i tråd med regjeringas ønsker om å redusere offentlig eierskap, og som generelt søker liberaliseringer og frie markeder ved enhver korsvei.

Les her: Sp vil utsette behandlingen av omstridt energipakke

For Norge som er en stor kraft- og energinasjon hvor vannkraften i over 100 år har vært en av Norges viktigste ressurser for industri, næringsutvikling og bosetting utover det ganske land, er dette selvsagt en utrolig viktig sak. Mange industrisamfunn skjelver med tanke på hva dette kan føre til på sikt. Harmonisering av kraftpriser vil mest sannsynlig bety økte kraftpriser her til lands, som igjen kan sette bedrifter og arbeidsplasser i fare. Vi snakker da om en industri som bidrar til store eksportinntekter til staten, som har vært og er et viktig grunnlag for det norske velferdssamfunnet.

LES KOMMENTAREN: Selskapets ettermæle har fått en skrape

Dersom det blir vedtatt å slutte seg til Acer kan dette få dramatiske og ugjenkallelige konsekvenser for nasjonal kontroll over kraftressursene, som igjen kan medføre konsekvenser for næringslivet, det offentlige og forbrukerne. Selvsagt er det viktig å delta i det internasjonale samfunnet, men det bør bygge på landets egne premisser. Med tanke på at landet er veldig stor på vannkraft og energi for øvrig, er det ingen fare for landet om en står utenfor energibyrået. Vi vil uansett være en interessant og viktig samarbeidspartner. Også sett med klimaøyne er Norge en stor og viktig nasjon på området. Vår vannkraft vil være generatoren i Europa for vekselvirkningen mellom de fornybare energiressursene. Om Norge blir stående utenfor Acer, vil vi på ingen måte bli tilsidesatt med hensyn til kraftmarkedet.

Faktisk er det slik at Statkraft i dag er en av de store på kraft-trading i Europa, og står for krafthandel for milliarder døgnet rundt gjennom hele året. I tillegg til vår vannkraft står vi for en utrolig viktig kompetanse innen dette energiområdet, som er bakgrunnen for at Statkraft har fått en slik trading-posisjon i Europa. Videre blir vi sett på som meget forutsigbar i en ellers labil verden.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter