Vil rive: Eier Karl-Ove Bjørnstad og sønnen Mikal Haugen Bjørnstad ønsker å rive Nedre Møllenberg gate 99 og 101, men møter ingen forståelse hos byantikvaren. 

Hva slags signal får eiere hvis vi river to vernede hus som har fått stå tomme og uten vedlikehold i årevis?

Å la vernede bygg stå uten tilsyn er en kalkulert risiko for økte kostnader, mener Byantikvaren i dette debattinnlegget.

Tirsdag skrev Adresseavisen om planer om riving av de gamle trehusene i Nedre Møllenberg gate 99 og 101. Saken har vært en gjenganger i forvaltningen gjennom flere år, og har vært mye omtalt i pressen.

Forfall brukes som argument for å få rive bygningene, som først ble regulert til bevaring i 1984. Hva slags signal får eiere av verneverdige bygninger dersom det gis aksept for å rive to vernede hus som har fått stå tomme og uten vedlikehold i en årrekke?

Les også: - Det her er ikke noe å spare på, riv skiten


Unik treby

Trondheim er unik som historisk treby, med flere store sammenhengende trehusområder fra ulike tidsepoker. Sanden og Løkkan, Ilsvika, Singsaker, Møllenberg og Bakklandet er noen av dem.

Trondheims gamle trehus har gjennom de siste 40 år blitt satt i stand av huseiere som har fulgt bevaringsplanenes intensjoner, og gjennom dette reddet og restaurert den trebyen vi er så stolte av i dag.

Bevaringsområdene er i dag attraktive områder der interessen for bruk er stor, og bare helt unntaksvis får bygninger bli stående tomme med et akselererende forfall. Slike bygninger blir til gjengjeld gjenstand for mye negativ oppmerksomhet.

Opptatt av debatt? Les også: Kjære arbeidsgiver, vet du hvordan det er å søke på jobb etter jobb etter jobb?


Skjemmer omgivelsene


En bygning som forfaller over flere år skjemmer omgivelsene, og en tom bygning i et sentralt byområde kan fort oppfattes som et tegn på forslumming og bidra til å trekke ned hele området. Dette er det ingen som ønsker.

Men synlig slitasje på fasadene betyr ikke at en bygning ikke kan settes i stand. Bak flassende maling og tagging vil det være mye brukbart materiale. Også skader på konstruksjon og fundamenter kan bøtes på.

Midt-Norge har i dag et sterkt miljø av håndverkere med erfaring og kompetanse på tradisjonshåndverk og restaurering av gamle bygninger. En istandsetting vil alltid være mulig.

Mer debatt: Klæbu kommune fikk et nakkeskudd


Økte kostnader

Desto lengre periode uten vedlikehold, desto større skadebilde og kostnad. Det følger et særlig ansvar med å eie en vernet bygning.

Om en bygning er regulert til bevaring gir dette en forutsigbar situasjon.

Bygningen forutsettes bevart der den står, og å la den stå tom og uten tilsyn over tid vil være en kalkulert risiko for økte kostnader ved istandsetting.


Når forfallet likevel får skje, kan tilstand og et skjemmende utseende ikke være et godt argument for å få rive.


Hør våre kommentatorer snakke om Ap-krisen, tigging og media som nyttige idioter.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter