Forstyrrende element: Rådmannens utredning om ny storhall behandles i byutviklingskomiteen 7. desember.   Foto: Link Arkitektur as

Monsterhallen vil bli et skjemmende sår i Trondheims ansikt

Beslutningen om ny storhall i Trondheim kommer opp til endelig behandling i bystyret 15. desember. Men først skal rådmannens utredning om lokalisering og bygging av ny storhall behandles i byutviklingskomiteen 7. desember.

Les også: Slik ser de nye tegningene for et justert Trondheim Spektrum ut.

Rådmannens innstilling går ut på at en utbygging av Trondheim Spektrum på Øya er det eneste fornuftige. Dette begrunner rådmannen med at det ikke foreligger finansieringsplaner for de to alternativene Sorgenfri og Sluppen, og at det er for seint å utrede alternativene fordi Trondheim da ikke kan være med og arrangere EM i håndball i 2020.Blir rådmannens innstilling vedtatt, har byens politikere enda en gang gjort seg skyldig i en byutviklingstabbe, som føyer seg inn i rekken av de tidligere: Kontorblokker istedenfor boliger på Brattøra, Gulltanna og Powerhouse, nedbygging av jordbruksland. Alle drevet fram av lobbyisme – lokal olsøisme – i dunkle korridorer, og først brakt til offentlighet når det er for seint.

Uavklart finansiering av alternativene, press fra det mer enn halvkommunale selskapet Trondheim Spektrum, og noen innledende håndballkamper i EM om 3–4 år avgjør altså hva som skal skje på Øya: At et sentralt grøntområde, vesentlig for Trondheims bybilde, skal ødelegges av en 28 meter høy, 70 meter lang og 40 meter bred bygningskloss. Jeg døpte kolossen monster i mitt første innlegg om saken 1. juni. I løpet av sommeren og høsten er det her i avisa kommet et utall av vektige innvendinger mot prosjektet, en rekke av disse fra solid byplan-faglig hold. I tillegg er det kommet sterke argumenter mot prosjektet fra idrettsfaglig side: Kronikk av Olav Noteng, styremedlem i Sør-Trøndelag idrettskrets 1. desember.

* Sluppen: Framtidig storhall på Sluppen ble presentert av Ole Petter Bjørseth.

* Sorgenfri: Forslag om storhall på Sorgenfri ble lagt frem av Ivar Koteng.

* Brattøra: Morten Lillegraven ga informasjon om Trondheim Arena på Brattøra.

* Øya: Storhall på Nidarø ble presentert av Kjell Håvard Nilsen.

Alle presentasjonene ligger ute for offentligheten på nettsidene til byutviklingskomiteen i TrondheimDet som slår meg i de siste omtalene av prosjektet, spesielt i rådmannens innstilling, er at det legges påfallende liten vekt på det estetiske og byens egenart. Trondheim har sin identitet – sitt bybilde – forskjellig fra alle andre bybilder. Selv om vi kanskje ikke bryr oss så mye om dette til daglig, vil nok de fleste av oss som bor her sette pris på at det Kristofer Uppdal kalte det storslagne «Trondheims-andletet», blir tatt vare på. Noen av de viktigste trekkene i Trondheims bybilde er naturgitte: Beliggenheten ved fjorden, åsene i vest, elva som slynger seg rundt Øya og Midtbyen. I dette bildet er Øya, som en grønn tunge ut i elverommet vesentlig. Nidarøhallen i sin nåværende størrelse, med tilstøtende svær parkeringsplass, er allerede et forstyrrende element i bildet, noe Trondhjems Arkitektforening påpekte i forbindelse med utbyggingen på slutten av 80-tallet.

LES DEG OPP. HER ER ÅRETS SAKER OM STORHALL-DEBATTENMen det foreslåtte Trondheim Spektrum på Øya sprenger bildet totalt. Selv om all parkering legges under bakken, selv om trafikkproblemene lar seg løse og folk er villig til å gå i et kvarter for å komme fra nærmeste bussholdeplass til hallen, selv om breddeidretten aksepterer at de ikke får trent fordi det skal være fiskerimesse eller andre arrangement der, vil likevel det prosjekterte Trondheim Spektrum bli et skjemmende sår i Trondheims ansikt langt inn i fremtiden. Kjære politikere, glem kortsiktige budsjettproblemer og forestående håndballkamper et øyeblikk og se fremover! Det er det vi har valgt dere for! Lytt til fagfolk og kjenn etter hva dere selv føler: En monsterhall i byens midte eller en fremtidig park for byens voksende befolkning på Øya – velg!


Lars Fasting, sivilarkitekt