Autismetilbudet: Rita Ottervik forstår Marthe Risan som er fortvilet over at sønnen Ruben har nye voksne rundt seg hele tiden. 19 forskjellige personer skulle hjelpe Ruben gjennom dagen. Nå lover ordføreren at dette skal bli bedre.  Foto: Mari Vold

- Jeg beklager, sier Rita

Svar til Marthe Risan – autismetilbudet ved Åsveien skole.

Jeg vil på vegne av Trondheim kommune beklage at sønnen din får et tilbud med så mange ulike personer å forholde seg til gjennom skolehverdagen. Sånn skal det ikke være! Jeg har stor forståelse for at du som mor ikke kan akseptere dette.

19 forskjellige personer skulle hjelpe Ruben gjennom dagen.

Trondheim kommune har valgt å ha byomfattende tilbud til elever med store og vedvarende behov for spesialundervising og bistand. Dette omfatter også autismetilbudet ved Åsveien skole og ressurssenter. Som kommune har vi gjort dette valget, for å kunne gi elever gode tilbud, og for å bygge kompetanse hos våre ansatte. Vi politikere er opptatt av at skolehverdagen er god, til elever som trenger bistand og spesialundervisning. Etter behandling av skolevurdering av autismetilbudene i formannskapet i januar, ba derfor formannskapet rådmannen om å følge opp forbedringspunkter ved tilbudene, og deretter komme tilbake til formannskapet med ny sak.

Les om bussjåføren som sa: «Han kan være med neste buss, for rullestolplassen er allerede full av bagasje»Et av de viktigste temaene var å arbeide fram en ny måte å organisere personalet på, slik at elevene får bedre stabilitet og forutsigbarhet gjennom dagen. Personalplanen inneholder informasjon om elever, derfor er den underlagt taushetsplikt.

Les også: Til dere som slengte ut: «Herregud, å sånt bruke dæm NAV-pængan sine på»

12. september 2016 startet bruk av en ny personalplan ved skolen. Denne planen skal bidra til å gi elevene en mer stabil dag på skole og SFO. Dette skal skje ved at det er faste ansatte rundt hver elev. Disse teamene skal kjenne sine elever godt og skal ivareta tilbudet til elevene. Etter at denne planen iverksettes skal elevene oppleve færre bytter av ansatte i løpet av en dag og skal ha færre ansatte å forholde seg til.

Les også: Vi har lyst på biltur og ferie, men alt er kuttetJeg håper dette kan føre til at tilbudet vil gjøre skolehverdagen bedre for sønnen din og andre som har behov for et tilrettelagt tilbud i skolehverdagen. Dette vil vi som politikere følge med på.