Til sak fra Torun: Rita Ottervik om sin siste periode som ordfører.   Foto: Håvard Jensen

Overraskende tregt fra Ottervik

Det har i lang tid blitt advart mot at trondheimsskolen er underfinansiert.

Skoleledere i Trondheim beskriver en alvorlig skvis: Enten overskride budsjettet, med den konsekvens at det blir enda mindre penger til neste år – eller bryte loven. Det er ikke nok penger til å ivareta skolens lovpålagte oppgaver, noe Adresseavisen flere ganger har omtalt. Tirsdag varslet ordfører Rita Ottervik (Ap) at hun vil kreve «en gjennomgang» fra administrasjonen. Det er overraskende at Ottervik ber om det først nå.

I Ukeadressa lørdag fortalte rektor Cato Høve ved Sverresborg skole om hvordan han mangler nær 20 prosent finansiering for å oppfylle lærernormen og enkeltvedtakene for elever med spesielle behov. Til avisa sier Ottervik at det er stor forskjell mellom det Sverresborg-rektoren sier og det kommunedirektøren forteller om. Men i denne saken kan ikke ordføreren skyve administrasjonen foran seg, slik hun har hatt for vane å gjøre i møte med kritikk.Det har i lang tid blitt advart mot at trondheimsskolen er underfinansiert. At Ottervik vil til bunns i saken først nå, er forstemmende. Det er også ganske spesielt at flere representanter for det rødgrønne flertallet gir inntrykk av å være overrasket over situasjonen. Arbeidsutvalget for rektorer i Trondheim har tidligere ropt varsko. Situasjonen er de siste årene blitt beskrevet som en «unntakstilstand» der stadig mer ansvar og krav er pålagt skolene, men uten at budsjettene har økt tilstrekkelig.

Dette rammer elevene: Det er stor mangel på oppdaterte lærebøker. Lærernormen blir brutt. Og elever med behov for spesialpedagogisk undervisning får ikke tilbudet de har krav på. Samtidig er gjennomtrekket av rektorer stort. Flere har fortalt om lite handlingsrom og stort ansvar, kombinert med dårlig samvittighet for spesielt sårbare elever.


Full krangel etter avisoppslag: - Jeg fikk bakoversveis

Rita Ottervik måtte tåle hard kritikk etter de siste dagenes saker om trondheimsskolen. Både Venstre og Høyre mener ordføreren ikke tar ansvar og later som hun ikke kjenner problemene.


Også i barnehagene har ansatte advart mot at det spesialpedagogiske tilbudet står i fare. Mandag varslet det rødgrønne flertallet 15 nye millioner kroner til dette. 50 nye millioner ble også gitt til innkjøp av skolemateriell. Det er bra. Men den grundige gjennomgangen kommer på overtid. Ansvaret har Rita Ottervik, som bør sørge for at også barnehagene blir omfattet av gjennomgangen.