Skredet på E6 dekket hele veien.  Foto: Espen Bakken

Raset ved E6 må granskes eksternt

Det holder ikke med en intern gjennomgang.

Anslagsvis 600 kubikkmeter med leirmasser raste ut ved Hommelvik onsdag og dekket deler av E6. En bil med en anleggsarbeider i, ble tatt av skredet. En person reddet seg ut av en gravemaskin som også ble tatt av massene. En ekstern granskning må komme til bunns i hva som skjedde og hvordan vi kan unngå at det samme skjer igjen.


E6 stengt i helga - ny vurdering på mandag

Opprydningsarbeidet etter onsdagens skred preger fortsatt fremkommeligheten på E6 mellom Trondheim og Stjørdal.


Nye Veier er i gang med å bygge en ny firefelts E6 mellom Ranheim og Værnes. Deler av dette arbeidet skjedde på nordsiden av Stavsjøfjelltunnelen, der raset gikk. Foreløpig er det for tidlig å slå fast at raset hadde sammenheng med anleggsarbeidet. Byggherre Nye Veier har varslet en intern gransking, der entreprenøren utarbeider granskningsrapporten. Lars Bjørgård i Nye Veier sier til Adresseavisen at de ennå ikke har tatt stilling til om de skal ha en ekstern gransking i tillegg. - Det normale er en intern gransking, men dette er en alvorlig sak, sier han.

Det har han helt rett i. Her trengs en uavhengig gransking, som parallelt med politiets undersøkelser må finne ut hva som førte til raset og om det ble tatt gode nok risikovurderinger på forhånd. Granskingen bør også ettergå avgjørelsen om å holde både bilveien og gangstien i nærheten åpne for trafikk mens anleggsarbeidet pågikk i en bratt skråning, med vann og store mengder jord og leire. Tenk om barnehagebarn hadde vært på turstien mens raset gikk? Eller raset hadde skjedd midt i rushen, med stillegående trafikk på motorveien?


Reddet mann som var begravd i skredet: – Vi var redde for at bilen kunne kollapse

Bilen lå begravd opp-ned i skredmassene, da brannvesenet jobbet på spreng for å sikre en trygg adkomst til den ene bildøra.


En slik uavhengig gransking bør komme i gang raskt, særlig med tanke på at det pågår veiutbygging langs E6 i store deler av Trøndelag. Dersom skredet hadde sammenheng med anleggsarbeidet, kan det få konsekvenser for sikkerhetsvurderingene flere steder. Et det trygt å la trafikken gå som normalt mens en ny vei bygges like ved? Ordføreren i Malvik, Trond Hoseth (Ap), har allerede sagt at det må tas en ny vurdering for å se om sikkerheten er ivaretatt for trafikantene som skal kjøre på veien når den åpner igjen.

Heldigvis gikk ingen liv tapt og ingen ble alvorlig skadd i raset onsdag. Det kunne gått mye verre.