Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Kommuner tvinges til å overby hverandre

Tusenvis av trøndere mangler fastlege. Kommuner betaler opp mot 60 000 kroner i uka for en legevikar.

Grunnsteinen i den norske helsetjenesten er i ferd med å kollapse. Alle som er bosatt i Norge, har rett til å ha en fastlege. Ordningen er et gode for pasientene. Studier viser at kontinuitet i forholdet mellom lege og pasient gir redusert dødelighet og mindre bruk av spesialisthelsetjenester.

Derfor er det alarmerende at 150 000 nordmenn mangler fastlege. Ved årsskiftet sto i alt 13 600 trøndere uten fastlege, viser Helsedirektoratets ferske rapport om allmennlegetjenesten. Direktoratet undersøkte effekten av den forrige regjeringens handlingsplan for å løse krisa.

Konklusjonen er nedslående. Handlingsplanens tiltak er ikke tilstrekkelig for å løse utfordringene. Det er behov for ytterligere strakstiltak med umiddelbar effekt, heter det i direktoratets rapport.

Trønderske ordførere kan skrive under på krisebeskrivelsen. Indre Fosen kommune betaler opp mot 60 000 kroner i uka for én legevikar. Ifølge ordfører Bjørnar Buhaug (Sp) har kommunen i dag tre slike vikarer. En tilskuddsordning som dagens regjering har bidratt med for kommuner med store rekrutteringsproblemer, er til liten hjelp. Det pøses bare enda mer penger inn i et blodhett marked, påpeker Buhaug.

KJERKOL: Tror fastlegeordningen kan friskmeldes på fire år

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) omtaler fastlegekrisa som en varslet katastrofe. I valgkampen mente hun at basistilskuddet til fastlegene burde økes med minimum 500-700 millioner kroner. Men da hennes egen regjering la fram sitt justerte statsbudsjett for 2022, kom det likevel ingen ytterligere økning i disse tilskuddene.

Det er skuffende. Selvsagt skulle Solberg-regjeringen gjort mer tidligere. Men nå ligger oppgaven på Kjerkols bord. Hun kan ikke være bekjent med at kommuner overbyr hverandre i desperat jakt på fastleger.

Det blir ingen enkel oppgave. Departementet må tenke kreativt. Det underliggende problemet er av vi mangler leger i Norge. Det løses ikke av penger alene.