Trondheim 27. april 2022 Anne Borg (rektor NTNU), Marete Kvidal (prosjektdirektør NTNU campusutvikling) og Simen Bakken (Statsbygg) planlegger samling av campus NTNU.  Foto: Morten Antonsen

NTNUs nye campus er en investering, ikke bare en utgift

Det nye universitetsområdet i Trondheim er en investering i Norges framtid. Prisen skal likevel reduseres med flere milliarder kroner. Vi advarer mot hastverk.

Adresseavisen fortalte før helga at de som leder campusprosjektet på NTNU, er i gang med å fjerne det ene hjertebarnet etter det andre. De kutter planlagte byggeprosjekt med hard hånd. De har ikke noe annet valg, for Kunnskapsdepartementet har stilt strenge krav om sparing.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) krever at prisen på å samle NTNU i Trondheim rundt Gløshaugen reduseres med flere milliarder kroner. Den forrige regjeringen satte av 11,8 milliarder kroner til en ny campus i Trondheim. Dagens regjering vil på langt nær bruke så mye.

Departementet vil ha svar på hvordan det kan spares i løpet av mai. Derfor har ikke campusprosjektet noe annet valg enn å kutte i planene. De skal også legge fram et alternativ der campussamlingen blir avlyst, slik at studenter og ansatte fortsetter der de er i dag.

LES OGSÅ LEDEREN: Trøndelagsbenken må sikre at prosjektet ikke glipper

Det er en dårlig løsning, og den blir heller ikke billig. Staten blir nødt til å pusse opp blant annet Dragvoll og går glipp av inntektene de ville fått hvis Dragvoll og andre læresteder ble solgt. Magasinforholdene på Vitenskapsmuseet er dessuten så uholdbare at de må utbedres, campussamling eller ikke.

Det er fornuftig å se nøye på mulighetene for en rimeligere gjennomføring av campussamlingen. Det er krisetider rundt oss, og Norge blir påført store, uventede utgifter. Men kuttprosessen må ikke skje så «fort og gæli» at samfunnet går glipp av gevinstene samlokalisering er ment å gi.

LES OGSÅ: Krisemøter etter krav om milliardkutt

På og rundt Gløshaugen skal det utvikles kunnskap som kan gi Norge store inntekter i mange tiår framover. I dette perspektivet er det beklagelig at planene om et innovasjonssenter på Hesthagen med private bedrifter i tett samarbeid med universitetsmiljøet kan bli skrinlagt.

Vi håper Ola Borten Moe har den samme forståelsen for dette som hans forgjengere Iselin Nybø (V) og Henrik Asheim (H). I vanskelige tider er det viktig å huske det gamle ordtaket om ikke å spare seg til fant.