Oslo 20220426. Koronakommisjonens leder Egil Matsen overleverer kommisjonens rapport til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse i Marmorhallen i Oslo tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB  Foto: Håkon Mosvold Larsen

Norge takler ikke pandemier alene

Barn og unge må skjermes bedre hvis Norge igjen blir rammet av en pandemi eller en liknende krise. Det er en av de viktigste lærdommene av Koronakommisjonens andre rapport.

Norge har samlet sett klart seg godt gjennom koronapandemien. Det var hovedkonklusjonen da Koronakommisjonen la fram sin rapport nummer to tirsdag. De kommer likevel med hard kritikk på flere punkter, særlig når det gjelder tilbudet til barn og unge og dårlig intensivkapasitet på sykehusene.

De har også flere klare anbefalinger. Vi merker oss særlig at kommisjonen mener Norge bør knytte seg nærmere til EUs helsesamarbeid. Da Norge lyktes godt med å skaffe mange nok vaksiner, skyldtes det ikke først og fremst vår gode økonomi, men at EU og særlig Sverige var velvillige og lot Norge bli med på deres vaksinesamarbeid.

Hvis en liknende krisesituasjon oppstår igjen, risikerer Norge å bli stående alene. Det betyr at statsminister Jonas Gahr Støre må prioritere arbeidet med å knytte Norge til det nye og forsterkede helsesamarbeidet i EU.

LES OGSÅ: Erna Solberg slår tilbake mot kommisjonen

Regjeringen må også få fortgang i å bygge opp intensivkapasiteten på sykehusene. Regjeringen har gjort noe på dette området, men ikke nok. Sykehusene må kunne gi intensiv behandling til langt flere enn de hadde kapasitet til under pandemien.

Koronakommisjonens andre rapport dekker perioden fram til utgangen av oktober sist høst. Det er likevel dagens regjering som må gripe fatt i problemene som blir påpekt. Ett av problemene de må ta på stort alvor, er at de barna som strevde mest fra før, har sakket ytterligere akterut gjennom pandemien. Kommisjonen mener dette er urovekkende, og vi har fortsatt ikke oversikt over hva det vil føre til.

LES OGSÅ: Faglig uenighet stoppet arbeidet med intensivkapasiteten

Alvorlig er det også at kommisjonen sier de sosiale forskjellene økte. Kommuneoverlegene fikk dessuten en urimelig stor belastning, og systemet for innreisekarantene var problematisk. Selv om Norge klarte seg godt gjennom pandemien, påpeker kommisjonen betydelige svakheter som regjeringen må rette opp.