Oslo 20211126. Sigbjørn Gjelsvik fra Sp deltar når budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og SV fortsetter på Stortinget fredag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB  Foto: Ole Berg-Rusten

Vi trenger et nasjonalt naturvern

Statsråd Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil gi kommunene større muligheter for å bygge der de vil. Det kan føre til at enda mer natur blir ødelagt.

Nedbygging av natur er et betydelig samfunnsproblem. Norge ødelegger store arealer med natur hvert år. Det er et problem både for klimaet og rekreasjonsmulighetene våre. Naturen har dessuten en egenverdi som gjør at vi må bli flinkere til å ta vare på den.

Dessverre er det fare for at utviklingen kan gå i en annen retning. Den bekymringen oppstår etter signalene som Senterpartiets ferske kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik sendte ut i et intervju med Klassekampen denne uka. Han tok blant annet til orde for å myke opp vernet av strandsonen. Statsråden mener det som kalles handlingsrommet er altfor lite i mange kommuner. Nasjonale reguleringer står ofte i veien.

LES OGSÅ: - Sigbjørn er en tøff negl

I Dagsnytt 18 på NRK onsdag utdypet han hva han mener. Gjelsvik snakket om at i et langt og mangfoldig land bør vi ha ulike regler for hvor det kan bygges. Det må bety at dagens nasjonale lover og regler for vern av natur blir endret og at mer blir overlatt til kommunene. Gjelsvik sa at mens vi skal ha et nasjonalt vern av matjord, bør vi ha en «differensiert forvaltning» av natur og miljø.

Vi er tilhengere av et sterkt jordvern og en stor grad av lokalt selvstyre. Vi er også helt enig med Gjelsvik i at det er viktig å få mer aktivitet i distriktene. Men det bør være mulig å skape vekst uten å ødelegge natur eller bygge mer i strandsonen.

LES OGSÅ: Over 30 prosent av strandsonen langs kysten er utilgjengelig

Hvis det i større grad enn i dag blir opp til kommunene å gi slike byggetillatelser, kan det gå hardt ut over natur og klima.

Den politiske ledelsen i hver enkelt kommune har som oppgave å tenke på kommunens beste, ikke så mye på helheten. Da kan lokale, økonomiske interesser i en del tilfeller gå foran naturvernet. Derfor trenger vi nasjonale lover og regler, og vi trenger sterke statsforvaltere omkring i landet som passer på at de blir fulgt. Det er mulig regelverket kan justeres og gjøres enklere, men det bør ikke svekkes.