Oslo 20211104. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) under en pressekonferanse om fraværsreglene i videregående opplæring. Foto: Beate Oma Dahle / NTB  Foto: Beate Oma Dahle

Tenk gjerne nytt om eksamen

Eksamen som vurderingsform hører hjemme i norsk skole. Det betyr ikke at dagens system er perfekt. Det er på tide å tenke nytt rundt hvilke oppgaver elevene får.

Avlyste eksamener som følge av koronapandemien har gitt nytt liv til debatten om avgangsprøvene i skolen. Vi er glade for at debatten ikke bare handler om ja eller nei til eksamen, men også om hva slags eksamen elevene er best tjent med. Vi er enige med kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i at det trolig finnes bedre måter enn dagens system.

I noen fag er kanskje den tradisjonelle heldagsprøven fortsatt det beste alternativet. Andre fag kan kanskje slås sammen, slik at elevene får en tverrfaglig eksamen med kompetansemål fra flere fag. Og hva om elevene selv får velge hvilke fag de kommer opp i? Vi håper kommunene og fylkeskommunene følger Brennas oppfordring om å gjennomføre prosjekter der alternative eksamensformer testes ut.

Mer kunnskap trengs. Men noen prinsipper bør uansett ligge fast dersom eksamensformen endres permanent og for alle: Oppgaven må utformes sentralt og besvarelsen må vurderes eksternt. Ved at alle får de samme oppgavene, uavhengig av hvor i landet de bor, sikres likebehandling. Det bidrar også til at elevene får lik undervisning, siden lærerne vet at de testes i pensum på eksamen. Eksterne sensorer bidrar til å sikre at deler av vitnemålet er fri for karakterer der trynefaktor kan ha spilt en rolle.

Vi skjønner at mange elever synes det er urettferdig at dagsformen på eksamen kan få stor betydning for resultatet. Det betyr imidlertid ikke at fremtidens eksamen ikke skal være vanskelig. Det å grue seg til noe og kjenne på stress og press er en del av livet som elevene må lære seg å takle. Også i arbeidslivet venter vanskelige oppgaver og tidspress. Som Karoline Torkildsen i Oslo-skolen skrev i Aftenposten i vinter: - Det er min jobb som lektor i videregående å forberede elevene til voksenlivet, ikke å skjerme dem fra alt det som kan oppleves å gi ubehag.