Oslo 20210528. Terje Aasland (Ap) er sammen med Geir Pollestad (Sp), Bengt Rune Strifeldt (Frp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV), enige om en ny kompensasjonsordning for pelsdyrbøndene, etter at Stortinget vedtok å forby pelsdyroppdrett i 2019 Foto: Torstein Bøe / NTB  Foto: Torstein Bøe

Riktig å åpne for mer vindkraft på land

Innen 2030 skal norske utslipp kuttes med 55 prosent. I 2050 er målet netto nullutslipp. Dette krever en enorm omstilling. Vi må bruke mindre energi, og energikildene må være fornybare, ikke fossile. Da kan vi ikke si kategorisk nei til vindkraft på land.

De siste tre åra har ingen nye konsesjonssøknader om vindkraftutbygging på land blitt behandlet. Det forrige regimet for godkjenning av søknader var tregt og uoversiktlig. Kommunene hadde for lite medbestemmelse. Det var derfor riktig å trykke på pauseknappen. I Støre-regjeringens såkalte tilleggsmelding til energimeldingen, gjør de det klart at pausen er over. Det er bra.

I 2020 bestilte stortingsflertallet en rekke endringer i lovverket, som blant annet skulle sikre bedre involvering av reindriften og sterkere lokal forankring. Det skal også bli vanskeligere å gjøre store endringer i prosjektet underveis. Hensynet til naboer, landskap, miljø og samfunn skal vektlegges sterkere. Ingen utbygging kan skje uten at kommunen sier ja. Stortinget bestemte også at vindkraftutbygging skal behandles etter plan- og bygningsloven, noe som sikrer kommunene mer makt. Men tidligst til sommeren vil regjeringen sende ut forslag om denne lovendringen på høring. Det arbeidet burde vært gjort mye tidligere.

Samtidig er det bra at de legger opp til at nye søknader snart kan behandles igjen. Ingen tror på en ny runde med storstilt utbygging, og vi er enige med flertallet av fylkespolitikerne i Trøndelag, som allerede har gjort det klart at vår region har tatt vår skjerv og mer til.

Når Norge skal omstilles til et nullutslippssamfunn, må mye skje samtidig: Vi må bruke energien smartere og mer effektivt, ruste opp eksisterende vannkraftverk, satse sterkere på solenergi, hydrogen, karbonfangst og lagring og ikke minst vindkraft til havs. Ved vindkraftutbygging er store feil blitt gjort tidligere, mot lokaldemokratiet og mot samene. De feilene må vi lære av. Men når vindkraft på land ifølge Statkraft nå er den rimeligste måten å bygge ny elektrisitetsproduksjon på, kan vi ikke si nei til prosjekter som lever opp til den nye standarden Stortinget har satt.