- Vi har startet opplæring av flere ansatte på legevaktsentralen, sier Kent-Magne Berg, assisterende leder for legevakta i Trondheim som håper at vente-tiden ved legevakta snart går ned.  Foto: David Engmo

Uakseptabel ventetid på legevakta

En rekke pasienter må vente en halv time før legevakta i Trondheim svarer på telefonen. Hvis situasjonen ikke bedrer seg raskt, må kommunen gripe inn.

Adresseavisen fortalte før helga at folk må vente lenger enn noen gang på å få svar når de ringer legevakta i Trondheim. I verste fall kan ventetida bli opptil en time. Folk som trenger legehjelp raskt, skal ikke bli utsatt for så lang venting.

Forskriftene som kommunale legevakter skal følge, sier at åtte av ti som henvender seg til legevakta, normalt skal få svar i løpet av to minutter. Legevakta i Trondheim ligger nå langt unna denne målsetningen. Utviklingen har gått feil vei i to år, og i februar ble bare rundt én av tre henvendelser besvart i løpet av to minutter.

I likhet med resten av helsevesenet har legevakta to vanskelige år bak seg. De fikk mange flere henvendelser under pandemien, og sykefraværet blant de ansatte har periodevis vært høyt. Krisen i fastlegetjenesten fører også til at flere ringer legevakta.

I tillegg ser det ut til at mange er blitt mer bekymret for egen helse enn nødvendig. Laura Steinsli, kommunalsjef for helse i Trondheim, sier at en del ringer legevakta på grunn av luftveissymptomer der det ikke trengs legehjelp. Slike henvendelser bør begrenses, men det er likevel en del av helsevesenets oppgave å ta folks bekymringer på alvor.

LES OGSÅ: 20 000 i bonus til helseansatte som ikke tar ferie i sommer

Den uakseptabelt lange ventetida på legevakta inngår i et større bilde som viser at helsevesenet på flere områder sliter med dårlig bemanning og hardt arbeidspress som kan føre til sykefravær. Allerede da pandemien brøt løs, ble det påpekt at intensivkapasiteten på norske sykehus var for dårlig – uten at situasjonen bedret seg i løpet av to år. Sektoren sliter med flere problemer som må løses.

Når det gjelder legevakta i Trondheim, må kommunen følge nøye med på utviklingen. En del av problemene kan avta når etterdønningene etter pandemien tar slutt. Mye tyder likevel på at bedre bemanning og kanskje også en omorganisering blir nødvendig.