FILE - People fleeing from Ukraine queue to board on a bus at the border crossing in Medyka, Poland, Friday, March 4, 2022. More than 1 million people have fled Ukraine following Russia's invasion in the swiftest refugee exodus in this century. (AP Photo/Markus Schreiber, File)  Foto: Markus Schreiber

Vi skal hjelpe dem, ikke motsatt

Flyktningene fra Ukraina har akutt behov for beskyttelse. De er ikke arbeidsinnvandrere.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid er optimistiske på vegne av ukrainske flyktninger i Norge. De tror nær 20 000 kan komme raskt ut i arbeidslivet. Det er gledelig hvis det skjer. Men Følsvik og Almlid kommer også med en viktig påminnelse: Flyktningene kommer ikke hit for å «løse norske problemer» med mangel på arbeidskraft.

Flyktningene fra Ukraina må raskest mulig bli en integrert del av sine lokalsamfunn. Det inkluderer selvfølgelig å komme i jobb – eller begynne i skole og barnehage. I første omgang gjør vi likevel klokt i å senke våre forventninger til hva krigsflyktninger kan bistå med. De trenger primært vår hjelp, både fysisk og psykisk.

Den brutale krigen i Ukraina har skapt enorm menneskelig lidelse. Hjelpeapparatet i kommunene må være forberedt på at mange av flyktningene kan være sterkt traumatiserte. Disse trenger omsorg og gode tjenestetilbud. Det er positivt at private bedrifter varsler at de gjerne ansetter nyankomne flyktninger. Men ukrainerne kommer på grunn av et akutt behov for beskyttelse fra Putins bomber.

Flere steder i landet har næringslivet behov for arbeidskraft. Det gjelder spesielt i industrien og omsorgssektoren. På Frøya har laksegiganten Salmar åpnet for at ukrainere kan få jobb. På Senja i Troms og Finnmark har næringsklyngen for sjømatindustrien henvendt seg til flere offentlige instanser for å be om at ukrainere med relevant arbeidserfaring sendes dit.

Intensjonen bak dette er god. Men desto viktigere er det at partene i arbeidslivet nå maner til ansvarlighet. – Arbeidslivet er den viktigste inkluderingsarenaen vi har. Arbeidet er nøkkelen til å komme inn i kulturen, komme inn i samfunnet vårt, sier LO-lederen til Aftenposten. Det er riktig, samtidig som ting må skje i rett rekkefølge. – Vi må ha respekt for at de ikke kommer hit som arbeidskraft, men for at de skal få hjelp, påpeker NHO-sjefen. Det er vi enige i.